Menu EN

S360MAG

25 August

Şirketler, sürdürülebilirliğin işlerine etkilerini ölçmede zorlanıyor

Ethical Corps'un 2016'da gerçekleştirdiği her etkinlik ve organizasyonda, CEO'ların ve iş dünyası liderlerinin önemli kısmı, sorumlu ve sürdürülebilir bir şirket olmanın getirdiği yararların farkında olduklarını belirtti. Buna uygun olarak, 2.500 katılımcının görüşüne yer verilen Sorumlu İş Eğilimleri (Responsible Business Trends) 2017 raporunda, katılımcıların %74'ü sürdürülebilirliğin değerinin farkında olduğunu söyledi. Bununla beraber raporda, sürdürülebilirliğin değerinin ölçülmesinde şirketlerin sorun yaşadığına dikkat çekiliyor. Nestlé Waters Kuzey Amerika Sürdürülebilirlik Başkanı Nelson Switzer'ın da belirttiği üzere, katılımcıların %46’sı performans ve sürdürülebilirliğin getirdiği değeri ölçmeyi başaramadıklarını veya bunu ölçmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Değeri sürdürmek

Raporda, sürdürülebilirlik faaliyetlerinden finansal geri dönüş alım oranlarının geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sürekli olarak arttığı görülüyor. 2015 yılında “Evet, sürdürülebilirlik çalışmaları gelir arttırıyor” önermesini kabul edenlerin oranı %49 iken bu oran 2017'de %54'e yükseldi. Bölgesel farklılıklara bakılırsa, %56 ile Kuzey Amerika şirketleri en üst düzeyde yer alırken bunları %54 ile Asya/Pasifik ve %53 ile Avrupa izliyor.Raporda öne çıkan konulardan bir diğeri, küresel şirketlerin dörtte birinin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile artan gelirlerini bağlayamaması. “Bilmiyorum” cevaplarına bakıldığında, %26 ile en üst sırada Avrupa yer alıyor. Asya/Pasifik'i %24 ile Kuzey Amerika izliyor.

Farklı sektörler olarak bakıldığında ise enerji ve doğal maddeleri işleme endüstrisi %58 ile sürdürülebilirliği gelirlerine bağlıyor. Bunu %55 ile giyim ve imalat sektörü ve %50'yle finans & hizmet sektörü izliyor.

Katılımcılara sürdürülebilirliğin gelirle olan bağlantısı yerine sürdürülebilirliğin tasarrufla olan bağlantısı sorulduğundaysa biraz daha farklı bir tablo öne çıkıyor. Sektör fark etmeksizin katılımcıların %65'i şirketleri için sürdürülebilirlik aktiviteleri ve tasarruf bağlantısını kurabilirken bu oranın 2016 yılına göre %5’lik bir düşüş gösterdiğini görüyoruz.


  Bölgesel olarak verilen cevaplara bakıldığında ise Asya/Pasifik %73 ile en pozitif fikre sahip olan bölge olarak görülüyor. Ancak Asya/Pasifik’te “evet" cevabında geçtiğimiz yıla göre %14’lük bir düşüş görülüyor.

Etkinin ölçülmesi

Bir şirketin sürdürülebilirlikle ilgili girişim ve faaliyetlerinin etkilerini kantitatif olarak ölçmek için sağlam sistemler ve doğru ölçütlere ihtiyaç duymaktadır. Fakat sadece, önceki iki raporda öne çıktığı üzere, katılımcıların %46’sı ölçümler için doğru ölçütlerinin bulunduğunu ve etkiyi ölçebildiklerini belirtti. Bu oran 2015 yılında %35, 2016 yılında %42 olarak görülmüştü.

Buna ek olarak katılımcılardan %45'i sürdürülebilirlik yatırımlarının geri dönüşünü (Return on Investment – ROI) ölçtüklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda oranlarda bir iyileşme görülmüş olsa da ölçümü yapamayan şirketlerin sayısının yapabilenlerden hala fazla olması endişe yaratmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığımız “Avrupa'da 2017'de öne çıkan sürdürülebilirlik trendleri” haberimize bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: