Menu EN

S360MAG

25 May

Bilişim ve Sürdürülebilirlik

Bilişim dünyası yaşam şekillerimizi, çalışma koşullarımızı, öğrenme ve eğlenme alışkanlıklarımızı değiştirdi. Her geçen gün internet bulutuna katılan, sürekli gelişen ve değişen cihaz ve servislerle bilgi ve iletişim teknolojileri günlük yaşamlarımızın dahili bir parçası halini aldı. Bilgi akışının anlık olarak gerçekleştiği günümüz koşullarında gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin tümü olumlu yönde etkilendi ve ekonomik büyüme kaydetti.  Peki tüm bu olumlu gelişmelerin karşısında yüzyılımızın kaçınılmaz gerçeği olan iklim değişikliğine karşı neler yapıldı, doğal kaynakların yok olmasına ne kadar dur denebildi, sosyal sorumluluklar ne kadar yerine getirildi ve dijital uçurumu ortadan kaldırmak adına ne kadar yol kat edildi?

Bilişim çağındaki ardı arkası kesilmeyen büyümenin ve sürekli yayılan bilginin elbette beraberinde getirdiği büyük sorumluluklar var. Şüphesiz bu sorumlulukların en büyüğü internet servis sağlayıcılarının (İSS) sundukları hizmetler neticesinde sahip oldukları “kolaylaştırıcı etki”. Katma değer yaratan sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefi için altyapıyı hizmetleri sağlayan İSS’ler Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefini gerçekleştirmek adına operasyonel verimlilik, inovasyon kültürü, küresel bilgiye erişim ve hızlı hareket kabiliyeti gibi yetenekleri müşterilerine kazandırıyor. Bu doğrultuda internet altyapısı, sahip olduğu hizmetler ve çözümler ile bugün Türkiye’nin rekabet gücünün en önemli çarklarından biri. 

Ek olarak, internet, eğitimde fırsat eşitliğinden sağlıkta tedavi hizmetlerine, doğa korumadan ulaştırmada optimizasyonun sağlanmasına, bireysel uygulamalar ile yaşam kalitesinin arttırılmasından  kamu hizmetlerinin erişilebilir olmasına kadar birçok alanda toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve refah toplumunun yaratılmasında öncü rol oynuyor. Bu rol, aynı zamanda, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde bugün bulunduğu seviyelerden ileri gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması için motor gücü sağlıyor.

Bireysel özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını önemseyen İSS’ler sayesinde sosyal hayata katılım daha kolay ve daha hızlı. Artık kitaplar, filmler ya da milyonların oynadığı oyunlar İSS’lerin sunduğu hizmetlerle kullanıcıların çok yakınında. İSS’ler yarattıkları bu katma değerlerle bireysel gelişim fırsatını kullanıcılarına sunuyor. 

Uzakları yakınlaştıran, iletişimi hızlandıran ve kolaylaştıran hizmetler sayesinde karbon emisyonları ise artık daha az. Karbon kaynağı olan sektörlere İSS’ler tarafından sağlanan olanaklar ile çevresel faydalar elde ediliyor. E-ticaret, video-konferans, uzaktan erişim gibi konularda sunulan imkanlar sayesinde tonlarca karbonun atmosfere salınmasını önleniyor, akıllı evler, akıllı cihazlar ve akıllı araçlar sayesinde gereksiz enerji sarfiyatlarının önüne geçiliyor. Kolaylaştırıcı etki sayesinde iklim değişikliğine karşı aktif çözümler üretiliyor.

İSS’lerin sahip oldukları kolaylaştırıcı etki sayesinde şirketlerin sürdürülebilir dönüşümlerini gerçekleştirmeleri ve peşlerinden diğerlerini de sürükleyeceğine inanıyoruz.

Emre Salkım & Kerem Okumuş
 

PAYLAŞ: