Menu EN

S360MAG

20 October

Kırsal kalkınma gelişmişlik göstergesi

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) geçtiğimiz günlerde kırsal bölgelerdeki ekonomik kalkınma ve gıda güvenliği konularını değerlendirdiği “Gıda ve Tarımın Durumu; Kapsayıcı bir Kırsal Dönüşüm için Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi" (The State of Food and Agriculture; Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation) isimli raporu yayımladı. Rapor, günümüzde gözlemlenen kırsaldan şehre göç trendinin değişeceğini ve bu değişimle birlikte önemli kazançların elde edilebileceğini ön görüyor. Aynı zamanda gelecekte, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca gencin iş gücüne katılmak için yaşadıkları kırsal bölgeleri terk etmek zorunda kalmayacakları belirtiliyor. Çalışmada, kırsal bölgelerin, gıda üretimi ve ilgili sektörlere bağlı ekonomik büyümede büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor ve 2030 Kalkınma Gündemi’nin ancak kırsaldaki potansiyelin değerlendirilmesiyle gerçekleşeceği ifade ediliyor.

1990’lardan bu yana kırsal bölgelerdeki sosyo-ekonomik değişimlerle birlikte yüz milyonlarca insan, kırsal bölgede maruz kaldıkları yoksulluktan kurtuldu. 2015-2030 yılları arasında özellikle Sahra-altı Afrika’da 15-24 yaş aralığındaki nüfusta beklenen artış karşısında sanayi ve hizmet sektörü yeni iş arayanları istihdam etmek için yeterli olmayacak. Bu hızlı artışsa kentlere göç eden kırsal nüfusun büyük bir kısmının şehirde istediği yaşam koşullarına erişememesine sebep olacak. Bu nedenle, güvence altına alınan gıda sistemleri oluşturarak gıda üretiminin sürekliliğini sağlamak ve kentsel alanlarla (özellikle küçük ve orta ölçekli şehirler) güçlü bir şekilde bağlantılı olan tarım sektörünü desteklemek için kırsal alanlarda politika desteği ve yatırım yapılması gerekecek. Bu politika ve destekler, kırsalda istihdam yaratılmasını sağlayacak ve kırsaldan kente olan mobilite azalacak. Gelişmekte olan ülkelerdeki şehirli nüfusun yarısı nüfusu 500.000’in altındaki şehirlerde ve kasabalarda yaşıyor.

Kentlerde artan gıda talebiyle birlikte, gıda sistemleri çeşitlendirilerek ve çiftlik dışı tarımsal aktivitelerle ilgili yeni ekonomik imkanlar oluşturularak kırsal ekonomi dönüştürülebilir.

Tüm bu çıkarımlar ve projeksiyonlar doğrultusunda, raporda üç aşamalı bir aksiyon planından söz ediliyor. İlk olarak, küçük ölçekli üreticilerin kentlerden gelen gıda taleplerini karşılayabilmeleri için bir dizi politika oluşturulmalı ve arazi kullanım hakları güçlendirilmeli, tedarik sözleşmelerinde eşitlik sağlanmalı ve krediye erişim iyileştirilmeli.

İkinci olarak, kırsal alanlar ve kentlerdeki pazarları birbirine bağlayan altyapılar oluşturulmalı. Birçok gelişmekte olan ülkede, kırsal alanlardaki yollar, elektrik altyapılarının, depolama tesislerinin ve soğutma sistemlerinin olmayışı kentteki pazarlara ulaşarak taze meyve-sebze, et ve süt ürünleri satmak isteyen üreticiler için büyük bir dezavantaj.

Son olarak da, birbiriyle güçlü bir şekilde bağlantılı kırsal-kentsel ekonomilere sadece mega şehirleri değil, aynı zamanda daha küçük şehirleri de dahil etmek gerekiyor. Raporda özellikle, küçük şehir merkezlerinin göz ardı edilmiş gıda pazarını temsil ettiklerinin üzerinde duruluyor.

PAYLAŞ: