Menu EN

S360MAG

17 March

Londra Menkul Kıymetler Borsası yeni ÇSY Rehberini Yayımladı

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (London Stock Exchange Group – LSEG) bünyesinde bulunan Küresel Sürdürülebilir Yatırım Merkezi aracılığıyla Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) konularında raporlaması ile ilgili iyi uygulamalar içeren bir rehberi geçtiğimiz günlerde yayımladı. Rehber, günümüzde yatırımcıların karar süreçlerinin temel bir öğesi haline gelen ÇSY raporlamasına daha tutarlı bir yaklaşım talebi üzerine oluşturuldu.

Rehberin ana amacı, yatırımcıların şirketlerden talep ettikleri ÇSY bilgisinin kapsamının net bir şekilde anlaşılmasına destek olmak şeklinde tanımlanıyor. LSEG, ihraççı, satış merkezli ve yatırımcılara bağlı önde gelen uluslararası piyasa altyapı sağlayıcısı olarak, sektör genelinde iyi uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olmak için en doğru pozisyonda yer alıyor. LSEG, rehber için yaptığı çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıl Londra Borsası'nda ve Borsa Italiana'da olan büyük ve küçük ölçekli tüm şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdi. FTSE Russell ise ÇSY raporlamasında sektörün karşılaştığı başlıca zorlukları daha iyi anlamak için varlık sahipleri ve varlık yöneticileri ile bir araya geldi.

ÇSY faktörlerinin birçok büyük kurumsal yatırımcı için standart hale gelmesi ile sürdürülebilir yatırım alanı çarpıcı bir şekilde değişim gösterdi. Küresel Sürdürülebilir Yatırımlar İttifakı'na göre, profesyonel olarak yönetilen 20 trilyon dolar değerindeki küresel varlıkların üçte birinden fazlası ÇSY yaklaşımlarını içeriyor.LSEG'un hazırladığı rehber, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi küresel standartlara dayandırılarak oluşturuldu. Rehber online olarak başta yatırımcılar olmak üzere isteyen herkesin kullanımına açık. Bununla beraber, LSEG'un İngiltere ve İtalya pazarlarında menkul kıymetleri bulunan ve 5 trilyon sterlinden fazla piyasa değeri olan 2.700 civarında şirkete de gönderildi. Rehber'in diğer amaçları kısaca şu şekilde sıralanabilir:

·      Şirketlerin nitelikli ÇSY bilgileri sağlama konusunda farkındalığını arttırmak ve yatırımcıları sürdürülebilirlikle ilgili konularla daha fazla bir araya getirmek,

·      Bu yeni ekonomik yaklaşımın öne çıkardığı yenilikçi fırsatlara olan ilgiyi çoğaltmak,

·      İhraççılar ve yatırımcılara ÇSY raporlama sürecinde yardımcı olmak ve daha kaliteli veri alışverişini sağlamak,

·      Küresel ÇSY raporlama standartlarının konsolidasyonunu gerçekleştirmek,

·      Yatırımcıların yatırım kararları alırken daha iyi bilgilendirilmiş olmasını sağlamak.

PAYLAŞ: