Menu EN

S360MAG

19 August

Sosyo-Ekonomik Farklılıklar Gençlerin İnternet Kullanımını Nasıl Etkiliyor?

İnternet kullanımı uzun süredir, özellikle de genç nüfus için, hayatın vazgeçilmezlerinden. OECD tarafından yapılan bir araştırmaya göre birçok ülkeden genç insan hangi sosyal çevreden olursa olsun internet ortamında benzer sürede vakit geçiriyor. 40’tan fazla ülkeye ait verilerin yer aldığı çalışma, farklı gelir gruplarından tüm gençler eşit internet erişimine sahip olsa dahi teknolojiyi nasıl kullandıkları konusunda ciddi uçurumu ortaya koyuyor; ekonomik gücü yüksek olan gençlerin online platformları çoğunlukla araştırma veya haberleri okumak için kullanırken daha düşük gelirli gençlerse online sohbet etmeyi veya oyun oynamayı tercih ediyor.

2012 yılında OECD ülkelerindeki dezavantajlı öğrencilerin internette geçirdikleri ortalama sürenin daha varlıklı akranları ile aşağı yukarı aynı olduğu, 42 ülke veya ekonomiden 21’inde ise online platformlarda ortalamanın üzerinde zaman harcandığı belirtiliyor. Ayrıca, Kuzey ülkeleri, Hong Kong, Hollanda ve İsviçre’de ise dezavantajlı gençlerin %98’inin evlerinde internet bağlantısı olduğu görülüyor. Buna karşın, bazı düşük ve orta gelirli ülkelerdeki dezavantajlı gençlerin, örneğin Türkiye’dekilerin %50’si, Meksika’dakilerin %45’i ve Ürdün’dekilerin %40’ı internete yalnızca okullarından erişebiliyor. Tüm ülkelerdeki ortak nokta öğrencilerin e-mail kullanmaktan haber okumaya kadar bilgisayarı ne amaçla kullandıklarının sosyo-ekonomik durumları ile ilişkilendirilebileceği oldu. OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, bilim ve okuma alanlarındaki performansını ölçen çalışmanın ek verileri sayesinde sosyo-ekonomik farklılıkların genç insanlardaki akademik başarı ve internet kullanımını arasında ilişki olduğu belirlendi.İnternete erişimin farklılık göstermemesi, internetin getirdiği fırsatlara da eşit oranda sahip olunması demek; internet sayesinde dünya hakkında yeni şeyler öğrenebilir, yeteneklerinizi geliştirebilir veya daha iyi kazanacağınız bir iş bulabilirsiniz. Buna rağmen, çoğunluğunu dezavantajlı gençlerin oluşturduğu grup, dijital dünyanın sağladığı teknolojik fırsatları görmekte güçlük çektiği görülüyor. Gençlerin okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi, gençler arasında internet kullanımındaki “dijital açığın” kapatılması için raporda verilen tavsiyeler arasında yer alıyor. Bununla beraber, genç insanlarda giderek artan farkındalık ile dijital adaletsizliğin azaltılabileceği belirtiliyor.

PAYLAŞ: