Menu EN

S360MAG

29 January

Risk ve Fırsat

Karşılaşılan sosyal, çevresel ve ekonomik baskılar, hızla değişen regülasyonlar, müşterilerin, sivil toplumun, yatırımcıların ve diğer paydaşların talep ve beklentileri, bilginin hızla yayıldığı ve küreselleştiği günümüzde, kurumları her zamankinden daha fazla risk ve tehlikelere açık hale getiriyor. Kurumların uzun yıllar içerisinde oluşan itibar ve marka değerleri dolayısıyla piyasa değerleri bir anda alt üst olabiliyor. Bu nedenle, sürdürülebilirlik risklerinin yönetimi, bu süreçte yeni oluşan fırsatların değerlendirilmesi ile marka ve itibar değerinin artışı arasında net bir doğrusal ilişki var.

Düşünebiliyor musunuz… 2000’li yılların ilk yarısında Toyota ve Honda, otomobillerde petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde yakıt verimliliğine yatırım yapmasaydı, bugün mevcut satış hacmine ve piyasa değerine ulaşabilirler miydi… Ya da GE, 2005 yılında “ecomagination” programını başlatmasaydı, 8 yılda marka değerine 6 milyar USD ekleyebilir miydi ve bugün yeşil ürünlerden sağladığı satış cirosu 20 milyar USD’ın üzerine çıkabilir miydi?

Ama işin bir de diğer tarafı var. Mesela BP, Meksika Körfezi’nde petrol sızıntısına sebep olan kazayı operasyonel risk yönetimine daha ciddi odaklanarak yönetebilseydi kaza sonrası bir ayda hisse senedi piyasasında %45 değer kaybı ve marka değerinde hemen hemen %100’e yakın bir çöküş yaşar mıydı?

Kerem Okumuş

PAYLAŞ: