Menu EN

S360MAG

14 November

Finansal Piyasalar Yeni Bir Ürünle Tanışıyor

Yeşil Tahviller Yayınımız Çok Yakında Sizlerle

Tahvil piyasalarının yepyeni ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkan “yeşil tahviller"ın adını, önümüzdeki yıllarda daha çok duyacak olduğumuz kesin. Yeşil tahvil, en genel tanımıyla, "yeşil” projelerin finansmanında kullanılan bonolara verilen isim. Temiz enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirilen projeleri de, yeşil projeler arasında saymak mümkün. Büyük oranda enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin ise özellikle yenilenebilir enerji alanındaki muazzam potansiyeli bir yana, gerçekleştirilmesi hedeflenen pek çok yenilenebilir enerji yatırım ve altyapı projesi bulunuyor. “Yeşil tahvil"lerin Türkiye'de hayata geçirilmesi neden önemli? "Yeşil tahvil"ler, Türkiye'de yeşil enerji yatırımlarını ve gelişmelerini ne yönde etkiler? Bunun tahvil piyasalarına etkisi ne olur? Tüm bu konuları tartışıyor olduğumuz "Yeşil Tahviller” yayınımızı çok yakında sizlerle buluşturuyor; ve önümüzdeki dönemde daha da önem kazanması beklenen bu konuyu tartışmaya açıyor olacağız.

fotoğraf: www.solarfeeds.com

PAYLAŞ: