Menu EN

S360MAG

4 August

S&P 500 şirketlerinin %82'si 2016 yılında sürdürülebilirlik raporu yayımladı

2006 yılında kurulan, New York merkezli sürdürülebilirlik üzerine danışmanlık sunan Governance & Accountability (G&A) Enstitüsü'nün son altı yıldır yaptığı çalışmalara göre, 2011 yılında S&P 500’ün %20’si sürdürülebilirlik raporlaması yaparken, bu oran 2016 yılında %82'ye kadar yükseldi. Sürdürülebilirlik raporlamasındaki ciddi yükselişin, ÇSY konularının strateji, kaynak yönetimi ve paydaş diyaloğu alanlarında sahip olduğu öneme bağlı olduğu belirtiliyor.

ABD ekonomisinin en çok takip edilen barometrelerinden olan S&P Endeksi'nin incelendiği G&A raporundaki temel çıkarımlar aşağıdaki gibi belirlendi:

2012 yılında ilk defa S&P 500 şirketlerinin çoğunluğu (%53) raporlama yaptı;
2013 yılında yapılan kıyaslamada yer alan her 10 şirketten yedisi (%72) raporlamaya yapıyordu;
2014 yılında raporlama yapan şirket oranı %75'e kadar yükseldi;
2015 ve 2016 yıllarında şirketlerin %81-82 seviyesinde sürdürülebilirlik raporlaması yapması, büyük ölçekli şirketlerin ÇSY performansını paylaşmayı içselleştirdiğini gösterdi2016 yılında halen %18'lik bir yüzde sürdürülebilirlik raporlaması yapmamayı tercih ediyor. G&A, raporlama yapmayan şirketlerin, sektörlere göre farklılıklarını ve yıllar içindeki değişimlerini ise şu şekilde belirledi:

PAYLAŞ: