Menu EN

S360MAG

4 August

Avrupa Ekonomisinin Sürdürülebilir Finansmanı 2017 Ara Raporu yayımlandı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin kapsamlı bir sürdürülebilir finans stratejisi geliştirmesi üzerine tavsiyeler verdiği “Financing a European Economy” ara raporunu yayımladı. Raporda, finansal krizler ve devlet borçlarının yarattığı krizlerin ardından, sürdürülebilir finansın Avrupa Birliği'nin finansal sisteminin yönünü kısa vadeli istikrardan uzun vadeli etkilere doğru çevirecek fırsatı sağlayabileceği belirtiliyor. Rapor, AB’nin, ekonomik refahı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle birleştirmeyi amaçlayan küresel sürdürülebilirlik gündemine liderlik ettiğini vurguluyor.

Buna göre, AB aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefinin, büyümeyi uzun vadede sürdürülebilir şekilde teşvik eden bir finansal sistem tarafından desteklenmesi gerektiğini kabul ediyor.
Raporda, AB’nin bu hedefi finansal politika ve düzenleme açısından ana başarılarından biri ile birleştiren ve aynı zamanda düşük karbonlu, kaynak verimli ve çevresel açıdan koruyucu bir ekonomiye giden yolu finanse eden net bir strateji geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu, Aralık 2016'da sürdürülebilir finans üzerine Üst Düzey Uzman Grubu’nu (HLEG) kurdu. Bu karmaşık konuda farklı yaklaşımları benimseyen, farklı profillere sahip uzmanları bir araya getiren HLEG'in amacı sürdürülebilirliği AB’nin finansal politikasına entegre etmek için sürdürülebilir finans konusunda kapsamlı bir AB stratejisi geliştirmeye yardımcı olmak.
Raporda AB reformlarının finansal krizin ardından, finansal sistemi istikrara kavuşturmayı başardığı ancak şu andaki zorluğun sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısını geliştirmek olduğu öne çıkıyor. Bu nedenle, finansal sistemin işleyişinin, sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçişin yanı sıra Avrupa'da istihdam yaratmanın, yatırım ve refahın teşvik edilmesi bağlamında tazelenmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma sorununa tepki göstermenin, finansal kuruluşların toplumda oynayabilecekleri olumlu rolü geri kazanmaları için güçlü bir yol olduğu söyleniyor.
Avrupa Komisyonu’nun ara raporu, Avrupa'nın finansal sistemi için iki gereklilik olduğunu belirtiyor. Birincisi, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) konularıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, uzun vadeli maddi risklerin ve maddi olmayan varlıkların değerlendirilmesini ve yönetimini geliştirerek finansal istikrarı ve varlık fiyatlandırmasını güçlendirmenin önemi. İkincisi ise, inovasyon ve altyapı gibi uzun vadeli ihtiyaçları finanse etmek ile düşük karbonlu ve kaynak tasarruflu bir ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak için finansal sektörün sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeye katkısını arttırılması.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

PAYLAŞ: