Menu EN

S360MAG

8 June

Frankfurt Finans Merkezi'nde “Sürdürülebilir Finans Girişimi” başlatıldı

Alman Borsası, Frankfurt merkezli diğer kilit finansal şirketlerin de dahil olduğu “Sürdürülebilir Finans Hızlandırma” (Accelerating Sustainable Finance) girişimini başlattığını açıkladı. Frankurt Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla katılımcılar sürdürülebilir bir altyapıya sahip finansal sektör kurmak üzerine ortak planlarını kamuoyu ile paylaşacak.

HSBC, Allianz ve Commerzbank da dahil 100 farklı şirketin imzaladığı Sürdürülebilir Finans Girişimi'nin kökleri iklim değişikliği ve dijitalleşmenin ilerlemesi gibi inovatif ve çözüm-odaklı eylem gerektiren küresel problemlere uzanıyor. Bu eylemlerin gerçekleşmesi için ise sürdürülebilir finansal sistemlere doğru küresel bir dönüşüm çok önemli.Girişim'in katılımcıları, uzman oldukları alanlar ekseninde diğer katılımcılarla birlikte çalışarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması, Paris Anlaşması’nın gerçekleştirilmesi ve G20 Almanya zirvesinde yeşil finans meselelerinin tasarlanması gibi sürdürülebilirlik alanındaki kilometre taşlarına erişilmesini amaçlayacak.

“Frankfurt Deklarasyonu” imzacıları, sürdürülebilir bir finansal sektör için gerekli olan çerçeveyi hazırlama ve bunu Frankfurt finansal merkezinde uygulamaya koyma yolunda bir dizi girişimin başlatılması konusundaki niyetlerini dile getirdiler. Girişimler ve çerçeveler, yenilikçi iş alanlarının belirlenmesi ve güvenilir risk yönetiminin desteklenmesini kapsıyor. Bu çalışmaların altında, sürdürülebilir finansal market altyapısını bütüncül olarak ileriye taşıyarak özel sektör ve toplumun gelişmesini sağlarken çevreyi de korumak amacı yatıyor.

Alman Borsası CEO'su Carsten Kengeter, girişim hakkında şunları söyledi: “Girişim, Frankfurt finansal merkezinin gelecek uluslararası sermaye piyasasında nasıl bir farkındalık yaratacağına işaret ediyor. Karşımıza çıkan engelleri göğüslememizin ve uzun vadede koyduğumuz hedeflerin gelecekte büyük fırsatlar oluşturacağı biliyoruz. Bütün katılımcıların ortaklığı ve kendi alanlarında gösterdikleri uzmanlıkla sürdürülebilir ekonomi ve topluma doğru ilerleme kaydedebiliriz. Siyasi düzlem bu ilerleme doğrultusunda genel bir çerçeve sunsa da girişim olarak uygulamaya koyduğumuz aksiyonlarla ciddi bir katkı sağlamak konusunda oldukça istekliyiz.”

Almanya Federal Maliye Bakanlığı Müsteşarı Dr. Michael Meister ise "Finansal sektör, yeşil finansın egzotik, niş bir pazar olmadığının giderek daha fazla farkına varıyor. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, finansal yatırımların risk ve getirileri üzerine ciddi bir etkiye sahip. Bu sebeple, bu tür risklerin gelecekte tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi finansal şirketlerin iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır” diye ekledi.

Frankfurt Deklarasyonu’na buradan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: