Menu EN

S360MAG

13 December

Avrupa Yatırım Bankası'nın yeni hedefleri

Dünyanın en büyük kalkınma bankası olan Avrupa Yatırım Bankası (European Invesment Bank –EIB) yeni iklim stratejisini ve fosil yakıt projelerine finansman sağlamayı durduracağını açıkladı. EIB;

• 2021 sonundan itibaren fosil yakıt enerji projelerinin finansmanına son vereceğini,
• Temiz enerji alanında inovasyonu, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını,
• 2030 yılına kadar iklim eylemine ve çevresel sürdürülebilir alanlara 1 trilyon euro yatırım yapacağını,
• Tüm finansman faaliyetlerini 2020'nin sonundan itibaren Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getireceğini açıkladı.

EIB Başkanı Werner Hoyer yüzyılın sonuna kadar gerçekleşmesi bilim insanlarınca tahmin edilen 3-4 ° C sıcaklık artışının gezegenin birçok yerinde büyük felaketlere sebep olacağını dile getirmesinin ardından Avrupa Yatırım Bankası olarak iklim eylemine verdikleri önemi dile getirmiş ve açıkladıkları yeni program ile adeta “kuantum sıçraması” yaratacaklarını ifade etmiştir.

EIB Başkan Yardımcısı Emma Navarro ise iklim eylemi ve çevre ile ilgili olarak Paris'in iklim hedeflerine ulaşmak için kurum olarak acilen hırslanmaları gerektiğini ve yeni açıklanan bu program ile ivmeyi yakalayacaklarını ifade etti. Bu kararların, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP25) iki hafta önce tüm dünyaya önemli bir sinyal verdiğini ve benzeri görülmemiş ölçekteki yatırımlarla iklim eylemini desteklemeye yönelik taahhütlerini yeniledi.

PAYLAŞ: