Menu EN

S360MAG

16 September

Avustralya Düzenleyici Otoritesi, ASIC düzenleyici rehberlerinde iklim risk ve fırsatlarıyla ilgili güncellemeler paylaştı.

ASIC (Avustralian Securities & Investment Comission) 12 Ağustos’ta iklim değişikliği riskleri ve fırsatları hakkındaki hazırladığı rehberde, paylaştığı uygulamalara açıklık getirmek amacıyla bazı güncellemeler yayınladı. Güncellemeler, 228 ve 247 numaralı rehberler ile ilgili:

- 228 numaralı küçük yatırımcılar için etkin raporlama rehberinde: G20-FSB- TCFD (Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures) tarafından geliştirilen iklim değişikliği ile ilişkili risk tipleri, prospektüslerde açıklanması gereken riskler tablosuna eklendi.

- 247 numaralı faaliyet ve finansal gözden Geçirmelerde (FFGG) etkin raporlama rehberinde: Faaliyet ve finansal gözden geçirmelerde gelecek yıllarda bir kuruluşun finansal durumunu etkileyebilecek iklim değişiklikleri sistemik risk olarak öne çıkarılmış ve FFGG dışında sürdürülebilirlik raporlarında veya diğer gönüllü çerçevelerde gerçekleştirilen raporlamaların FFGG’de yapılan raporlamalarla çelişki taşımaması için düzenlemeler yapılmıştır. 

- 203 numaralı finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü bilgilendirme notunda: Değer düşüklüğüne ilişkin hesaplamalar yapılırken ana varsayımların belirlenmesinde, iklim değişikliği ile ilintili risklerin ve diğer risklerin vurgulanmasının amaca uygun olabileceği belirtilmiştir.  

Önümüzdeki yıl ASIC, belli başlı bazı şirketlerin iklim değişikliğiyle ilişkili açıklama pratikleri ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi paylaşacak. Ayrıca, ASIC Council of Financial Regulators’ın iklimle ilişkili riskler çalışma grubuna da katılarak diğer paydaşlarla konu üzerine fikirlerini paylaşacak.

PAYLAŞ: