Menu EN

S360MAG

13 October

Birleşik Krallık’ta hedef yeşil işe yatırımını arttırmak

Yatırımcılardan oluşan bir grup, Birleşik Krallık’ta “yeşil ekonomi”nin teşvik edilmesi amacıyla hükümet tarafından bir araya getirildi. Üyeleri arasında Londra Borsası başkanı, Bank of England kıdemli danışmanı ve Barclays, HSBC, Aviva ile özel sektör ve akademiden temsilcilerin bulunduğu “Yeşil Ekonomi Görev Komitesi” (The Green Finance Taskforce), altı ay içerisinde düşük karbon ekonomisine yapılacak yatırımların arttırılması için bankalar ile diğer finansal kuruluşlarla çalışarak öneriler geliştirecek.

Londra eski belediye başkanı Sir Roger Gifford başkanlığındaki Görev Komitesi, enerji ve ulaşım yatırımları gibi İngiltere’nin planlanan altyapı yatırımlarını çevresel anlamda daha sürdürülebilir hale getirmek için atılacak adımları gözden geçirecek.

Hükümet ayrıca, yatırımcılara paralarının nasıl işlem göreceği konusunda güvence vermek ve evlerine izolasyon yaptıran tüketicilerin daha az borçlanmalarını sağlayan yeşil ipoteklerden yararlanmalarının yollarını teşvik etmek istiyor. İklim Değişikliği Bakanı Claire Perry, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin milyarlarca pound değerinde bir yatırım fırsatı ve hükümetin endüstriyel stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Perry’ye göre, sürdürülebilir projelerde sorumlu yatırımı teşvik etmek üzere standartlar geliştirmek ve Yeşil Ekonomi Görev Komitesi’nin kurulması, Birleşik Krallık çapında tüm işletmelerin bu fırsattan yararlanmasını sağlayacak.Hazine ekonomi sekreteri Stephen Barclay ise gerek İslam’a uygun krediler gerek olumlu bir çevresel etkiye sahip yeşil ipotekler olsun, insanların değerlerini destekleyen finansal hizmetlere erişiminin bir öncelik olduğunu, Görev Komitesi’nin İngiltere’yi yeşil ekonomide ön planda tutmaya ve tüketiciler için seçim sunmaya yardımcı olacağını düşünüyor. 
Bununla beraber hükümet, yaklaşımının, şirket, banka ve yatırım kuruluşlarının isteklerine bağlı benimsedikleri gönüllü standartlara dayalı olduğunu açıkça belirtiyor. Bunlar, bazı şirketlerin halihazırda maruz kaldıklarını iklim değişikliği risklerini açıklamak gibi standartları içerebilir. Bu nedenle, Görev Komitesi, daha yeşil borsalara yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılara rehberlik sağlıyor olsa da fosil yakıt ekonomisindeki yatırımları çekmeyi tercih eden şirketler üzerinde bir etki yaratması pek olası görünmüyor.

PAYLAŞ: