Menu EN

S360MAG

10 December

Başarılı Çalışan Katılımı Stratejilerinin Sırrı Nedir?

Çalışan katılımı şirketler açısından en önem taşıyan konulardan biri. Özellikle Y kuşağı çalışanların şirketlerinden beklentileri arttıkça, şirketler de bu konunun üzerine daha çok eğilmeye başlıyorlar. Genç çalışanların sürdürülebilirlik konusunu artı değer olarak görmelerini sağlamak, içerde bu programların kabul görmesini ve uygulanmasına olumlu yansıyacak bir faktördür. Şirketler, özellikle çevresel sürdürülebilirlik konusunda çalışanların katılımını sağlamak konusunda zorluk çekebiliyorlar. Bu nedenle TD Bank, Environmental Defense Fund ve Brown Flynn Çevresel çalışmalar konusunda çalışan katılımı ile ilgili rehber niteliğinde bir rapor hazırladı. 

Raporda organizasyonların çalışanları çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda harekete geçirmeleri, programlara katılmaları ve katkıda bulunmaları için birtakım ipuçları veriliyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için şirketlerdeki herkesin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini benimseyerek, programlara dahil olması ve gerekiyor. 

Başarılı bir çalışan katılımı projesi,

- çevre konusunda tutkulu çalışanların çalıştıkları şirketle gurur duymalarını sağlar ve programlara sahip çıkmalarını sağlar,

- verimliliklerini ve şirkette kalma sürelerini artırır,

- yeni çalışanları şirkete çekmek için de ideal bir araca dönüşebilir,

- müşterilerle daha iyi ilişkiler kurulmasını sağlayabilir,

- çalışanları maliyet düşürme konusunda motive eder,

- inovasyon üzerinde olumlu etkileri olur. 

TD Bank kendi çalışan katılımı programını yaratma sürecinde öğrendiklerini Net Impact ve GreenBiz ile paylaştı. Yukarıda bahsedilen tüm olumlu etkileri gözlemlediklerini belirten banka yöneticileri, projenin beklentilerinden çok daha fazla katkısı olduğunu dile getirdiler. TD Bank'ın Çevresel İşler Müdürü Joe Doolan bu tip programların sadece iş süreçlerini iyileştirmekle kalmadığını, diğer yandan çarpan etkisiyle çalışanların çevresel konularda liderlik yapmalarını ve bu konulardaki hassasiyetlerini özel hayatlarına taşıyarak kendi çevrelerini de olumlu etkilediklerini bildirdi. 

EDF ve TD Bank çevresel sürdürülebilirlik için çalışan katılımını artırma projelerinin yol haritasını çıkardılar. Buna göre, çalışan katılımı programları üç adımda gerçekleştirilebilir.  1. Adım: Hedef Belirleyin
İlk adımda önemli olan şirketin çevresel sürdürülebilirlik anlamında ölçülebilir hedefler belirlemeleri gerekmektedir. Bunlar şirketin sürdülebilirlik stratejisi ile uyumlu hedefler olmalıdır. 

2. Adım: Hedefleriniz Doğrultusunda Çalışanları Seçin

Bu cümle biraz karmaşık gelebilir. Ancak bu strateji ile kastedilen aslında katılım şekillerini belirlemek. Örneğin aynı program içinde bazı çalışanlara daha aktif roller biçilebilir. Çalışanlar bu konulardaki ilgi düzeylerine göre segmente edilebilir. 

3. Adım: Sizin Seçtiğiniz Çalışanlar da Kiminle Çalışacaklarını Seçsin

Çalışanlarınızı özgür bırakın, çevresel konularda liderlik yapsınlar. Sonuç almaya başladıklarında ailelerini, arkadaşlarını bu konuda bilinçlendireceklerdir. Özgür kaldıklarında yaratıcılıklarını daha çok kullanma imkanına sahip olacaklardır, hem de konuyu sahiplenme düzeyleri de artacaktır. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

PAYLAŞ: