Menu EN

S360MAG

7 July

İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun İklim Bazlı Risklerin Kamuya Açıklanmasına İlişkin Önerilerin Nihai Versiyonu Yayımlandı

Financial Stability Board (Finansal İstikrar Kurulu) tarafından, yatırımcılara, borç verenlere, sigortacılara ve diğer paydaşlara şirketlerin iklim bazlı finansal risklerine ilişkin bilgi sağlarken kullanabilecekleri gönüllü ilkeler geliştirmek üzere “Task Force on Climate Related Financial Disclosures” (İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu) oluşturuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 14 Aralık 2016 tarihinde “Önerilere ilişkin Rapor”, “İklimle ilgili riskler ve fırsatlarda senaryo analizlerinin kullanımı” isimli teknik ekiyle birlikte kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Görev Grubu’nun raporu, yönetim, strateji, risk yönetimi, hedef ve ölçüler oluşan şirketlerin nasıl iş yaptıklarına ilişkin dört ana tema etrafında yapılandırıldı.

İş dünyasında 100 lider,  bu liderlerin toplam piyasa değeri 3.5 trilyon dolar değerindeki şirketleri ve 25 trilyon dolarlık varlıkları yöneten finansal kuruluşları İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun önerilerini desteklediklerini kamuoyuna açıkladılar.

Michael Bloomberg, Görev Gücü’nün Başkanı “İklim değişikliği, küresel piyasalar için göz ardı edilemeyecek risk ve fırsatlar sunmaktadır ve bu nedenle iklimle ilgili açıklamaların nasıl bir çerçeve içinde yapılacağını önemli kılmaktadır” sözleriyle kamuya açıklamaların ve çerçevesinin önemini vurgulamıştır. Finansal İstikrar Kurumu Başkanı Mark Carney, Görev Grubu’nun önerileri ile ilgili olarak “Görev Grubu’nun önerileri piyasa tarafından, piyasa için oluşturulmuştur” diyerek konunun öz düzenleyici yönünü öne çıkardı.

Görev Grubu, önerilerin uygulanmasını desteklemek ve takip etmek üzere en erken 2018 Eylül ayına kadar görevine devam edecek. Son olarak, İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu, öneriler dokümanın taslak ve nihai halleri arasındaki ana değişiklikleri özetleyen ve açıklık getiren dokümanları paylaştı.

Önerilere ilişkin rapora, Görev Grubu tarafından şirketlerin önerileri uygulamaları için rapor eki olarak oluşturduğu rehber dokümana, Senaryo Analizlerine ilişkin teknik dokümana, önerileri destekleyen 100 lider ve şirketlerinin beyanına, öneriler dokümanın taslak ve nihai halleri arasındaki ana değişiklikleri özetleyen ve açıklık getiren dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilirsiniz.

Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Annex: Implementing the Recommendations of the TCFD
Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis
Statement of support signed by over 100 business leaders and their companies
A slide deck outlining key changes and clarifications between the draft and the final recommendations report 
*Türkiye Cumhuriyeti’nin de aralarında yer aldığı belirli sayıda devletin, Uluslararası Finansal Kuruluşların ve Uluslararası Standart Belirleyici Kuruluşların üyeliklerinden oluşan Finansal İstikrar Kurumu (FSB-Financial Stability Board) Global Finansal Sistemi tehdit eden zayıflıkları gözlemler ve değerlendirir ve bunlara yönelik gerekli politika adımlarını önerir. Finansal İstikrar Kurumu aynı zamanda piyasaları ve sistemik gelişmeleri ve de düzenleyici politikalar üzerindeki etkilerini izler ve önerilerde bulunur.

PAYLAŞ: