Menu EN

S360MAG

14 July

Uluslararası Tarım Koruma Konferansı gerçekleşti

Hızla artan dünya nüfusu her geçen gün daha çok besine ihtiyaç duyarken ekilebilir alanların genişleme olanakları bu hızın karşısında çok kısıtlı kalıyor. Doğal alanları ve yaban hayatı yok etmeden tarımsal üretimi arttırmanın tek yolu birim alandan daha çok ürün alınmasını, yani verimin arttırılmasını sağlamak olarak ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization - FAO)  dünya tarımının ekonomik canlılığı, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunması ve dünya nüfusunun refahını geliştirecek sürdürülebilir tarım sistem ve uygulamalarının geliştirilmesini destekliyor. Başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim kapasitesinin arttırılması için uluslararası iş birliği aracılığıyla, kırsal altyapı, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, teknoloji geliştirme alanlarında yatırımlar yapılıyor.

Sağlıklı bir çevre, ekonomik kârlılık ve sosyal ve ekonomik anlamda eşitlik hedefleyen FAO sürdürülebilir tarım için Türkiye’de de projeler yapıyor. Bu kapsamda tarımsal sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması konularında programlar uygulanıyor ve projeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sağlanan güvence fonuyla finanse ediliyor. 2006'da kurulan Türkiye Ortaklık Programları; gıda güvenliği, tarımsal ve kırsal kalkınma, ormancılık ve balıkçılığı kapsayan doğal kaynaklar yönetimi, tarım politikaları, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan genetik kaynakları olmak üzere altı kapsamlı alan üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye bugüne kadar programa 20 milyon dolar katkıda bulunmuş ve 2016-2020 dönemini kapsayan ikinci aşamaya geçilmiştir.Geçtiğimiz hafta 5 Temmuz’da FAO, Türkiye’de Uluslararası Tarım Koruma Konferansı’nı gerçekleştirdi. Konferansta Konya Kapalı Havzasının tarımsal üretime ve çevreye daha sürdürülebilir bir yaklaşım getirme potansiyeli, korunum tarımı ve korunum tarımının benimsenmesi için fırsat ve engeller tartışıldı. Orta ve Batı Asya'da ve Kuzey Afrika'daki 18 ülkeden bilim insanları, uzmanlar ve çiftçilere ev sahipliği yapan üç günlük etkinlik, yerel biyofiziksel, ekonomik, sosyal, politik ve kurumsal açıdan bakıldığında koruma tarımının yayılması için yenilikçi bir strateji oluşturma ve uygulama amacına yönelik bir adım daha tamamlanmış oldu.

PAYLAŞ: