Menu EN

S360MAG

16 October

UNCTAD 2019 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nu yayınladı: Küresel Yeni Anlaşma Şart

Bu yılın Ticaret ve Kalkınma Raporu, 2030 ajandasının gerektirdiği finansmanı karşılamanın Küresel Yeni Anlaşma fikrine yakın olarak çok taraflılığın tekrar inşa edilmesi gerektirdiğini ve yakın geçmişten çok farklı bir finansal gelecek peşine düşmeyi öneriyor.

Rapor borç, sermaye ve bankaların kalkınma için çalışmalarını sağlamak konusunda aşağıda kısaca belirtilen önerileri sunmaktadır:

- Özel Çekme Haklarına (SDR) esnek ve ölçeklendirilebilir finansman mekanizması gibi daha geniş bir rol vermek.
- Alt ve alt-orta gelirli gelişmekte olan ülkelere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkili ayrıcalıklı borç verme programı geliştirmek.
- Bağışçı ülkeler tarafından oluşturulacak ve devamlılığı sağlanacak küresel sürdürülebilir kalkınma fonu.
- Bölgesel kalkınma, ticaret ve tedarik zincirleri oluşturmak için daha güçlü bölgesel parasal dayanışmalar oluşturmak.
- Kamusal borçların düzgün ve adil bir şekilde yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak için kural bazlı bir yapı sağlamak.
- Vergi ayrıcalıklı yasadışı mali akışların üniter bir vergi sistemi üzerinden azaltılması.
- Sermaye kontrolünü kalıcı bir politika olarak sürdürürken, sermaye kontrolünü bölgesel ve ikili ticaret ve yatırım anlaşmaları alanın dışında tutmak. - Lider merkez bankalarının İklim değişikliğini öne çıkaracağı bir ağ oluşturmak.
- Kalkınma ve kamu bankalarına kalkınma için finansmanı arttırabilmelerini sağlayacak daha çok sermaye tahsis etmek.

İngilizce raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

PAYLAŞ: