Menu EN

S360MAG

25 August

21 milyon insan zorla çalıştırma ve modern köleliğin kurbanı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, 11,4 milyonu kadın ve kız çocukları, 9,5 milyonu erkek ve erkek çocukları olmak üzere, toplamda yaklaşık 21 milyon insan zorla çalıştırmaya maruz kalıyor. 19 milyon insan, kişi veya işletmeler tarafından zorla çalıştırılırken, 2 milyon insansa devletlerin veya muhalif grupların sömürüsüne maruz kalıyor. Kişi veya işletmeler tarafından istismar edilen insanların yaklaşık 4,5 milyonu seks endüstrisinde çalışmaya zorlanıyor. İstismar edilen, zorla çalıştırılan ve insanlık dışı koşullara maruz bırakılan bu insanlar üzerinden yılda 150 milyar dolar kar elde edildiği tahmin ediliyor. Ev işleri, imalat, tarım, inşaat ve eğlence sektörü zorla çalıştırmanın ve modern köleliğe en sık rastlanılan sektörlerin başında geliyor. Göçmenler ve yerli halklar, zorla çalıştırmaya en çok maruz kalan gruplar arasında yer alıyor.

Her yıl binlerce tarım işçisi, Pasifik Adaları’ndan Avustralya’ya geçici olarak geliyor. Avustralya’daki zorla çalıştırmaya ve köleliğin modernize edilmiş haline dair bulgular, tarım işçilerinin şikayetleriyle ortaya çıkıyor. İşçiler, standartların oldukça altındaki barınma koşulları ve yiyecek temini, ücretlerde %60’a varan kesintiler, aşırı uzun çalışma saatleri, karşılığı alınamayan mesailer ve sağlık hizmetlerine erişim kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı oldukça zor koşullar altında yaşadıklarını belirtiyor. İşçiler, iş veren tehditleri nedeniyle şikâyette bulunmaktan kaçınıyorlar ve sömürüye mecbur kalıyor. İşçileri Avustralya’ya getiren kuruluşların başındakilerse onları evlerine geri göndermekle ve çalışma izinlerini iptal etmekle tehdit ediyor. “Modern kölelik”, insanların muhtaç olma durumunun kullanıldığı ve sömürüye dönüştürüldüğü bunun gibi olayları kapsıyor.

Ülkemizdeyse lüks tatil bölgeleriyle bilinen ve “tatil cenneti” olarak anılan Bodrum’un mevsimlik inşaat işçileri için bir cehenneme dönüşmesi, bu konuda dikkat çekmesi gereken güncel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık %90’ı Ağrı ve Van’dan gelen işçiler, 11 ila 18 kişilik koğuşlarda kalıyor. Koğuşlarda elektrik ve su bulunmazken, işçiler tankerlerle taşıdıkları sular ile 100 kişinin kullandığı ortak bir banyoda yıkanıyor. Koğuşlarda kışın 2.000’in üzerinde, yazınsa 500 civarında işçi bulunuyor. Kapasitesi 320 kişi olan koğuşlarda, 500 kişi barınmak zorunda bırakıldığı durumda, bu işçilerin yaklaşık 300’ü çocuk ve öğrencilerden oluşuyor. İnşaatlarda kaçak çalıştırıldığı belirtilen çocuk ve öğrenciler, sigortaları yapılmayarak güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor.

Modern kölelik ve zorla çalıştırma kuşkusuz insan haklarının ihlal edilmesi anlamına geliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çatısı altındaki 8. Hedef de zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesine odaklanıyor. Düzenli denetimlerin yapılarak gerekli önlemlerin alınması için insan sömürüsünün engellenerek modern kölelik, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi gerekiyor.

PAYLAŞ: