Menu EN

S360MAG

13 November

SBN küresel gelişme raporunu yayınladı

Gelişmekte olan ülkelerdeki finansal sektör düzenleyicilerinin ve bankacılık örgütlerinin sürdürülebilir finansı geliştirme taahhüdünde bulunarak gönüllü oluşturduğu Sürdürülebilir Bankacılık Ağı (Sustainable Banking Network -SBN), ikinci Gelişme Raporu’nu yayınladı.

Rapor 2017 Haziran- 2019 Haziran arası dönemde üye ülkelerdeki gelişmeleri ve 42 örnek olayı kapsıyor.

Raporda, 38 üye ülkenin 22’sinin sürdürülebilir finans politikalarına sahip olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede, kapsam, derinlik ve netliğin anlaşılabilir olmasına yönelik 19 gösterge kullanılarak 22 ülkenin sürdürülebilir finans politika ve prensiplerinin değerlendirilmesi sunuluyor.

SBN üyeleri, ortak bir vizyon ve çerçeve oluşturmanın ardından Ölçülebilir Değişime Yönlendirmek başlığı altında aşağıda belirtilen dört alana odaklanacaklarını belirtiyor:

1. Sürdürülebilir finans finansal gözetimin merkezinde olmalıdır.
2. Sağlam takip ve raporlama yapıları geliştirilmelidir.
3. Finansal piyasa aktörlerinin hem fiziki hem de dönüşüme dair iklim risklerini kavramaları ve yönetebilmeleri için daha fazla çalışma gerekmektedir.
4. Gelişmekte olan finansal piyasa kuruluşları arasında değişim için sektör genelinde kapasite geliştirme kritik konu olmaya devam etmektedir.

PAYLAŞ: