Menu EN

S360MAG

29 January

2016 Dünya Ekonomik Forumu

20-23 Ocak’ta Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF) bir araya gelen siyasiler ve iş dünyasının temsilcileri küresel ölçekte yaşanan mülteci krizi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, teknolojinin istihdama etkisi, iklim değişikliği gibi pek çok acil konuyu ele aldı.

Bu yılki teması “Dördüncü Sanayi Devrimi” olan zirvede, bu yeni devrimin sanayi ve toplumlar üzerindeki olası etkileri gündeme geldi. World Economic Forum (WEF), zirve öncesinde teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin istihdam üzerindeki etkileriyle ilgili bir analiz yayımladı. WEF tarafından bu çerçevede hazırlanan “Mesleklerin Geleceği (Future of Jobs)” raporu, teknolojinin küresel ölçekte istihdam trendlerine etkisinin ve farklı sektörlerde görülen büyüme ve küçülme hızları arasındaki dengesizliğin bir kez daha altını çizmiş oldu. 

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan15 ekonomisinde faaliyet gösteren başlıca 9 endüstri alanından 13 milyon çalışanı temsilen üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları çalışanları ile yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporda, “ilk başlarda birbirinden bağımsız alanlar olarak görülen yapay zeka ve makinelerin öğrenmesi, robot teknolojisi, nanoteknoloji, 3D printing, genetik ve biyoteknoloji alanlarında yaşanan gelişmelerin artık birbirini tamamlar nitelikte” olduğu; bu teknolojik devriminse “tedarik zinciri yönetiminden iklim değişikliği ile mücadeleye pek çok sorunun çözümlenmesinde” öncü rol oynayacağı belirtiliyor. 

Yaşanan teknolojik gelişmelerin tüm endüstrilerdeki üretkenliği artıracağı veya zorlu problemlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştıracağı söylense de, 2015-2020 yılları arasındaki dönemde 5.1 milyon insanın iş piyasasında gerçekleşen olumsuz değişikliklerden ötürü işini kaybetmesi bekleniyor.  Yaklaşık 5 milyonu “Ofis ve Yönetimsel” iş kolunda olmak üzere toplamda 7.1 milyon iş olanağının ortadan kalkması beklenirken, 2 milyon yeni iş olanağınınsa ortaya çıkması öngörülüyor. WFE raporunda, hükümetleri ve işverenleri birçok insanı işsiz bırakabilecek ani bir değişime hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Dünya Ekonomi Forumu başlamadan hemen önce uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da, gelir dağılımındaki eşitsizliğe vurgu yapan raporunu yayımlayarak bu konuya dikkat çekmeyi ve konunun zirvede yer almasını sağladı. Rapor, giderek küçülen bir azınlığın kaynakların çoğunu elinde bulundurduğunu ve yaşanan dördüncü sanayi devriminin bu farkı daha da arttıracağını söylüyor.

PAYLAŞ: