Menu EN

S360MAG

27 January

Daha Yapacak Çok Şey Var

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmasının üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen şirketler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulama konusunda tam anlamıyla somut aksiyonlara henüz geçemedi. Sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynayacak şirketlerin pek de iyi olmayan performansları yapılan iki yeni araştırmayla ortaya kondu.

SKH'lerin uygulamaya geçirilmesinde gerekli olduğu tespit edilen finansal destekte yıllık 3 trilyon dolar açık bulunuyor. Hedeflere ulaşmak için yıllık yatırım yapılması gereken miktar 5-7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Eğer hedeflere ulaşılmak isteniyorsa sadece ülkelerin değil özel sektörün de desteklemesi gerekiyor. Buna rağmen Ethical Corporation tarafından yayımlanan rapora göre, tüm küresel şirketlerin sadece yarısından azının hedefleri benimsemek için çalışmaya hazır olduğu ortaya konuyor. Aynı konu üzerinde araştırma yapan Corporate Citizenship, SKH'ler konusunda faaliyet göstermeyen şirketlerin tüketicileri, özellikle de X jenerasyonu tüketicileri ile arasında bir güven sorunu oluştuğunu tespit etti. X jenerasyonunun %81'i şirketlerin SKH'lerin uygulanmasında önemli bir rolü olduğuna inanmasına rağmen şirketler henüz tam anlamıyla harekete geçmiş değil. Bölgesel olarak SKH'lerle ilgili şirketlerin sorumluluk alma oranının yüksek olduğu bölgeler Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu olarak görülürken, Kuzey Amerika %37 ile en alt sırada yer alıyor. İş modellerine ve politikalara entegre edilmeye çalışılan SKH'ler arasında kurumsal şirket ve markalardan çalışmayı yanıtlayan katılımcılarının (%63) en çok desteklediği hedef 13. SKH olan iklim aksiyonu olurken; onu iyi iş ve ekonomik büyümeyi destekleyen 8. SKH (%52) ve sorumlu tüketim ve üretimi destekleyen 12. Hedef (%51) ile takip ediyor. SKH bir, yoksullukla mücadele ve SKH iki, açlıkla mücadele sırasıyla %22 ve %20 puan alan en az desteklenen hedefler arasında yer aldı.

Birçok özel sektör temsilcisi sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapılmasıyla karlılık artışı arasında doğrudan ilişki kuruyor. SKH'lerin görüp görülebilecek en büyük ekonomik fırsatları sunduğunu ifade eden Unilever CEO'su Paul Polman'a göre sürdürülebilir kalkınmanın şirketlerin temel iş hedefleri ve yatırım kararlarının merkezine yerleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu alanda yapılan çalışmaların karlılığa olan etkisini, Unilever'in sürdürülebilirliği amaçlarına ve ürünlerine entegre eden “sürdürülebilir yaşam” markalarının şirketin geri kalanından %30 daha hızlı büyüdüğünü açıklayarak belirtiyor. Eski BM yardımcı sekreteri Malloch-Brown ise hedeflerle ilgili ilerlemeye ivme kazandırılması için özellikle yenilenebilir enerji yatırımları teşviklerinde ve fosil yakıt sübvansiyonları konusunda düzenleyici otoritelerden daha dengeli bir yaklaşım gerektiğini belirtiyor. Buna ek olarak, “hükümetlerin gelişmelerin farkına varması ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yasal düzenleme ortamını anlamaları gerekiyor” şeklinde eklemede bulunuyor. “Eğer özel sektörü aradaki yatırım farkını kapatmak için sürdürülebilir kalkınma alanında ortak olmaya davet edecekseniz, şirketlerin uzun vadeli iş modellerine yatırım yapacağı konusunda emin olunmalı.” Ashoka'dan Archana Sinha, politikacıların sürdürülebilir kalkınmaya gelecek kurumsal katkıları zorunlu kılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Örneğin Hindistan, büyük kuruluşların net yıllık kârlarının en az %2'sini hayır işlerine bağışlama zorunluluğu getirerek bir ilke imza attı.

PAYLAŞ: