Menu EN

S360MAG

22 September

İklim performansımız “kritik derecede yetersiz”

Climate Action Tracker (CAT – “İklim Hareketi Takipçisi”), Paris Anlaşması’nın küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5°C’de tutabilmenin önemini daha iyi ifade etmek amacıyla devletlerin iklim performanslarını değerlendiren sistemini güncelledi. Oluşturulan yeni kategoriler aracılığıyla devletlerin Paris Anlaşması’nın ilkeleri doğrultusunda yeterli ve dürüst bir şekilde iklim hareketine olan taahhütleri daha net bir şekilde gösteriliyor. CAT, devletlerin aksiyon alma konusundaki eksikliklerini veya doğru yaptıkları işleri daha doğru bir şekilde tanımlamak üzere değerlendirme alanlarının sayısını dörtten altıya çıkardı. Bu alanlar, “Rol Model, Paris Anlaşması uyumlu 1,5°C Sıcaklık Artışı, 2°C Limitine Uyan, Yetersiz, Büyük Ölçüde Yetersiz, Kritik Derecede Yetersiz” olarak belirlendi.

İklim analisti Bill Hare, önceki değerlendirme sisteminde oluşturulan “Orta” ve “Yetersiz” kategorilerinin devletlerin göreceli ve mutlak performanslarını doğru bir şekilde değerlendirmeyi güçleştirdiğini söyledi. Yeni kategoriler, daha iyi bir derecelendirme ölçeği ile devletlerin iklim hareketlerini en iyi ve en kötü olarak değerlendirmeyi sağlıyor. Yeni derecelendirme sistemine göre ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan “Kritik Derecede Yetersiz” ülkeler kategorisinde yer alırken, Japonya ve Güney Afrika “Büyük Ölçüde Yetersiz” kategorisinde.Çin bir önceki değerlendirme sisteminde “Orta” seviyesinde yer alırken, yeni sistemle birlikte “Önemli Derecede Yetersiz” olarak değerlendirilmesi, Çin adına önemli iyileşmeleri de beraberinde getirdi. Böylelikle Çin’in, daha ciddi sorumluluklar alarak önceki değerlendirmelere kıyasla emisyonlarını daha fazla düşürdüğü kaydedildi. NewClimate Enstitüsü’nden Hanna Fekete, Hindistan’ın elektrikli araçlarla ilgili hedeflerle birlikte yenilenebilir enerjide sürekli artışın sağlanması ve kömür fabrikalarının kapatılması gibi gelişmelerin umut verici olduğunu; bununla beraber listede bulunan 33 ülke arasından 12’sinin iklim hareketine katılmamasının dünyanın 3°C sıcaklık artışı yaşamasına neden olabileceğini ve kat edecek uzun bir yol olduğunu belirtti.

PAYLAŞ: