Menu EN

S360MAG

11 August

Entegre raporlamaya ilgi artmaya devam ediyor

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), 2016 entegre raporunu yayımladı. IIRC, bu konuda gösterdiği liderlikle, küresel anlamda entegre raporlamanın ve uluslararası entegre raporlama ağlarına katılımı arttırmayı hedefliyor. Entegre raporun artarak benimsenmeye devam etmesi şirketlerin yıllık finansal gelişmelerinin yanında diğer finansal olmayan “sermaye"leri kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve insan kaynaklarını da raporlaması anlamına geliyor.

IIRC CEO'su Barry Melancon’a göre entegre raporlamaya geçiş adına bir dönüm noktasında. Melancon, Fransa'nın en büyük 40 şirketinin yarısı entegre raporlama yaparken bu oranın üç yıl içerisinde %100'e çıkmasını beklediklerini; Japonya'da 300'den fazla şirketin entegre raporlama yaptığını ve Güney Afrika'da Johannesburg Borsası’na kayıtlı tüm şirketlerin 2010 yılından bu yana entegre raporlama yaptıklarını belirtiyor. Çin Ekonomi Bakanlığı’nın kalkınma planında entegre raporlamaya yer vermesi ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurulu'nun “Top 500” şirketlerinin entegre raporlamaya teşvik etmesini, yakın gelecekte entegre raporlamanın yaygınlaşacağına kanıt olduğunu söylüyor. Toplam 62 ülkeden 1.500 şirketin entegre raporlamaya geçtiğini belirten Melancon, son olarak 2016'da entegre raporlama konusunda inovasyon ve ilgiyi teşvik etmek üzere gerçekleştirdikleri ağ etkinliğinde 2.000'den fazla katılımcının yer aldığını söyledi.IIRC, entegre raporlar sayesinde geçtiğimiz yıl paydaş ilişkileri konusundaki bilgi paylaşımı ve performansının güçlendiğini belirtiyor. Konsey, entegre raporlamanın kurumsal raporlamada yeni küresel "normal” olması için gerekli stratejik geçişin üzerine çalışmalarına devam ediyor.  IIRC'nin 2016'da ulaştığı hedeflerin ve 2017 stratejisinin yer aldığı entegre raporun kısa versiyonuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: