Menu EN

S360MAG

29 January

Türkiye’de Yeşil Tahvil Piyasasının Bilinirliğinin Artırılması Projesi - Bilgilendirme Toplantısını Düzenledik!

S360 | THINK360 olarak, Refah Fonu (UK Prosperity Fund) desteğiyle gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de Yeşil Tahvil Piyasasının Bilinirliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında 26 Ocak’ta iş dünyasının önde gelen şirketlerinin finans, yatırımcı ilişkileri, sürdürülebilirlik ve enerji yöneticilerinin yanı sıra kar amacı gütmeyen kuruluşların ve akademisyenlerin katılımıyla iklim tahvili/yeşil tahvil piyasasına yönelik görüşlerin paylaşılması ve Türkiye için seçeneklerin tartışılması için bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, proje ortağımız Climate Bonds Initiative (CBI) Direktörü Manuel Adamini, uluslararası iklim tahvili/yeşil tahvil piyasasına yönelik mevcut durumu ve öngörülerini aktarırken, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Eray Yücel iklim tahvilleri/yeşil tahvillerin Türkiye piyasalarına başarılı olması için nelerin yapılması gerektiğine dair düşüncelerini paylaştı.

İklim tahvili/yeşil tahvil, en genel tanımıyla, “yeşil” projelerin finansmanında kullanılan tahvillere verilen isim. Temiz enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yanı sıra, su ve atık yönetimi ve sürdürülebilir taşımacılık alanlarında hayata geçirilen altyapı projelerini de bu projeler arasında saymak mümkün. Özellikle son yıllarda iklim tahvili/yeşil tahvil piyasalarının dünya genelinde oldukça hızlı bir şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak, Manuel Adamini, küresel yeşil/iklim tahvili piyasasının 2012 yılında yaklaşık 4 milyar dolar seviyesindeyken, 2015 sonu itibarıyla 600 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Yine de, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine adaptasyon amacıyla küresel olarak yapılması gereken yatırım miktarının trilyonlarca dolar olduğu öngörülüyor.

S360 | THINK360’ın proje ortağı CBI, tüm dünyada iklim değişikliği çözümleri için tahvil piyasalarını harekete geçiren bir kuruluş. Küresel düzeyde alanındaki en deneyimli kuruluş olan CBI hali hazırda Çin, Hindistan, Brezilya ve Kanada’da, yeşil tahvil piyasalarının gelişimi için projeler yapıyor ve bu ülkelerde süreci yürütecek olan Yeşil Tahvil Komiteleri kurmuş durumda. Bu kapsamda projenin hedeflerinden birisi de Türkiye’de bir Yeşil Tahvil Komitesi kurulması ve bu komitenin dünya genelindeki diğer komiteler ile eşgüdümlü çalışmasına ortam sağlanması için gereken adımların atılması.

Dünyada, yeni gelişen yeşil tahvil piyasasının Türkiye'deki bilinirlik seviyesi de oldukça düşük seviyede. Fosil yakıt kullanımı sebebiyle enerjide neredeyse tamamen dışa bağımlı olan Türkiye’nin ise özellikle yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeliyle beraber, gerçekleştirilmesi hedeflenen pek çok yenilenebilir enerji yatırım ve altyapı projesi bulunuyor. Yeşil tahvil piyasasının geliştirilmesi, bu projelerin finansmanında kaldıraç etkisi yaratma potansiyeli olduğu için son derece önemli. Öyle ki, Doç. Dr. Mustafa Eray Yücel’e göre, yeşil tahviller artık Türkiye için bir lüks değil, gereklilik. Hava, su yönetimi, atık, toprak konularında Türkiye’nin problemleri, küresel iklim değişikliğine bağlı olan problemler ve Türkiye’nin tahvil piyasaları konusunda büyük potansiyele sahip olduğu gerçeği dikkate alındığında, Türkiye’deki iklim tahvili/yeşil tahvil piyasasının pek çok problemin çözümüne ne kadar önemli katkıda bulunabileceği daha iyi anlaşılıyor.

Konu hakkında daha detaylı bilgiye www.climatebonds.net adresinden ulaşabilir, yesiltahvil@s360.com.tr adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz.

PAYLAŞ: