Menu EN

S360MAG

13 September

Pamuk ve Sürdürülebilirlik Rehberi’ne güncelleme geliyor

2012 yılında ilki yayınlanan Pamuk ve Sürdürülebilirlik Rehberi’nin (Inside Guide to Cotton & Sustainability) ikinci sayısı Ocak 2020’de yayınlanacak. Pamuğun sürdürülebilirliği üzerine uzmanlaşan bağımsız araştırmacı Simon Ferrigno tarafından yazılan rehber; pamuk üreticileri, tedarikçileri ve tüm tekstil endüstrisi için kapsamlı bir kaynak oluşturma amacını taşıyor.

Rehber, pamukla ilgili en yeni ve doğru veriler eşliğinde perakendecilerin ve markaların, küresel pamuk sektörünün mevcut ve gelecekteki stratejilerinin karşılaşacağı zorluklar ve potansiyel gizli tehlikeler karşısında eylem almasına yardımcı olmayı hedefliyor. Rehber, aynı zamanda pamuğun böcek ilaçları ile su kaynaklarının aşırı kullanımı ve veri ile istatistiklerin suiistimal edilmesi gibi başka sorunlardan ileri gelen kötü şöhretini ele alarak son dönemde sektörde uygulamaya giren yeni uygulamaları inceleyecek.

Pamuğun döngüsel ekonomi ile uyumluluğu ve Blockchain gibi yeni teknolojilerin tedarik zinciri şeffaflığını arttırmak için mevcut yöntemlerin yerini alıp alamayacağını da rehber bünyesinde ele alınan tartışmalardan. Çevresel etkiyi iyileştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme projelerindeki (biyoteknoloji dahil) gelişmeler, GDO'lar ve gen düzenleme üzerine de ayrıntılı ve güncel bilgiler paylaşılacak.

Rehberin içereceği bölümler arasında “sürdürülebilir pamuk” bölümü ön plana çıkıyor. Bölüm kapsamında sürdürülebilir pamuğun nasıl mümkün olabileceği, nasıl ölçüleceği ve tanımlanacağı ele alınacak ve Cotton made in Africa, Better Cotton Initiative, Organic Cotton gibi kuruluş ve standartlar hakkında bağımsız ilerleme raporlaması verilecek.

Rehberde bu bilgilere ek olarak, pamuğun tarihi, pamuk ve modernleşme, küresel üretim, yeni düzenleyici ve izleme ortamı, durum tespiti, bilime dayalı hedefler ve doğal sermaye muhasebesi gibi başlıklar bulunuyor.

PAYLAŞ: