Menu EN

S360MAG

10 March

İzlanda iş dünyasında eşitliğin arkasında

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İzlanda, kadınlar ve erkekler arasındaki maaş farkını 2022 yılına kadar ortadan kaldırmak amacıyla bir ilke imza attı. Hükümet, şirketlerin, cinsiyet, etnik köken ve uyruğa bakılmaksızın aynı pozisyondaki tüm çalışanlara eşit maaş ödediklerini kanıtlamaya zorlayan bir yasa oluşturma hazırlığına girdi. İzlanda hükümetinin iş hayatında cinsiyete bağlı eşitlik getirecek bu yasası 25 ya da daha fazla çalışanı olan tüm şirketleri kapsayacak. Aslında İzlanda, böyle bir yasayı yürürlüğe sokan ilk ülke değil. İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde de benzer yasalar bulunuyor ancak İzlanda bunu zorunlu hale getiren ilk ülke olma özelliğini taşıyacak.

Eşitlik ve Sosyal İşler Bakanı Thorsteinn Viglundsson, “Bu meseleyle ilgili radikal bir karar almanın zamanı geldi çünkü iş yerlerinde eşitlik temel bir insan hakkıdır. Erkeklerin ve kadınların eşitliği sağlanmalıdır ve buna ulaşmak için her türlü önlemi almak İzlanda devletinin sorumluluğudur” dedi.

İş dünyasına düzenleme getiren bu gelişme  İzlanda’nın 2022 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için izlediği bir yolculuğun bir parçası olarak görülüyor. İzlandalı kadınlar cinsiyete bağlı maaş eşitsizliğini protesto etmek amacıyla geçtiğimiz Ekim aynının 24'ünde saat 14.38’de iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Sekiz saatlik bir mesaide kadınların, erkeklere kıyasla ücret alamadığı zaman dilimini vurgulamayı hedefleyen eylem on yılı aşkın süredir devam ediyor. Yasal olarak ise İzlanda daha önce 50'den fazla çalışanı bulunan şirketlerin yönetim kurullarında kadınlar için en az %40'lık bir temsil zorunluluğu getirerek cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda adım atmıştı.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan sıralamada cinsiyet eşitliği konusunda İzlanda'nın sekiz yıl arka arkaya birinci sırada yer almasına karşın İzlandalı kadınlar erkek meslektaşlarından halen %14,8 daha az kazanıyor. OECD'nin sanayileşmiş ülkelerinde bu oranın %15,5 olduğu düşünülürse henüz yapılması gereken çok şey olduğu ortaya çıkıyor. Yasanın İzlanda parlamentosundan beklendiği gibi geçmesi halinde hükümet bunu 2020 yılına kadar uygulamaya koymak ve cinsiyet eşitsizliğini 2022 yılında sonlandırmak istiyor.

PAYLAŞ: