Menu EN

S360MAG

17 July

Unilever İlk Yeşil Tahvillerini Piyasaya Sürdü

Son birkaç yıldır yeşil tahvillerden sağlanan sermayede bir artış görülüyor. Unilever Mart 2014’te hızlı tüketim malları sektöründe ilk defa yeşil tahvil çıkartan şirket oldu. Unilever tahviller için 250,000,000 euro sermaye kullandı. Tahvillere %300 talep oldu. Unilever ilk yeşil tahvilinin oluşturulmasında S360’ın çözüm ortağı DNV GL ile işbirliği yaptı.  Şirketler riskleri azaltmak, yeni gelir kaynakları yaratmak ve rekabet avantajı sağlamak için sürdürülebilirliği her geçen gün işlerinin temeline daha çok yaklaştırıyorlar. Şirketlerin yüksek sermayeye ihtiyaç duyan, uzun vadede geri ödenen sürdürülebilirlik stratejilerinin nasıl finanse edileceği konusu hala önemini koruyor. Yeşil tahviller ise söz konusu finansman sorununu yenmek için geliştirilen ve gittikçe yaygınlaşan bir yöntem.

Yeşil tahviller tarihsel olarak uluslararası kalkınma bankaları tarafından kullanılan bir finans aracıydı ancak uluslararası yatırım bankaları konsorsiyumunun gönüllü rehber ilkelerini  yayınlamasıyla kurumsal finansman stratejilerine de dahil oldu. Tahvil ihracı yapan şirketler İklim Tahvilleri Standardı  sertifika da alabilirler. S360’ın Londra merkezli ortağı DNV GL İklim Tahvilleri Girişiminin (Climate Bonds Initiative) kayıtlı denetçisidir.

Unilever CFO’su Jean Marc Huet, yeşil tahviller sayesinde tüm tüketicilerini şirketin sürdürülebilir büyüme odaklı “Sürdürülebilir Yaşam Planı” ’na yatırım yaparak destek olmaya davet etti.  

DNV GL Unilever’in yeşil tahvillerini oluştururken şeffaflığa özellikle önem verdi. Seçilen projelerde GHG salımları, su kullanımı ve atık yönetimi gibi konulardaki kriterlere açıklık getirildi ve fonların takip edilebilirliği yıllık raporlamaya bağlandı. Tahvil yatırımlarının yapılacağı sıradaki projeler arasında Konya Selçuklu’da kurulacak bir fabrika da bulunuyor. 

PAYLAŞ: