Menu EN

S360MAG

2 December

Y Jenerasyonu Farklı Bakıyor

Y jenerasyonu iş dünyasında gün geçtikçe daha fazla yer alarak önemli pozisyonlara gelmeye başlıyor. Hali hazırda iş gücü içerisindeki en geniş jenerasyon olma özelliği taşıyan grubun 2020 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışanların %50'sini oluşturacağı ön görülüyor. Şu ana kadarki en eğitimli, teknolojiye en açık, global olarak dünyayı keşfetmeye yatkın ve bilgiyi kaynağından öğrenebilme imkanı olan nesil olan Y jenerasyonu, iş hayatını geleneksel ve alışılmış şekilde sürdürmeyi düşünmüyor.
Yapılan araştırmaya göre Y jenerasyonu iş hayatına başlarken sorumluluk sahibi ve bir amacı olan şirketleri seçmeye özen gösteriyor. İş tanımları ne olursa olsun bir fark yaratmak onlar için daha önde geliyor. Y jenerasyonunun %76'sı iş seçimlerini yaparken bir şirketin sosyal ve çevresel taahhütlerine önem veriyor, %64'ü ise sosyal sorumluluğu olmayan bir şirketin teklifini kabul etmeyeceğini belirtiyor.
Y jenerasyonu sadece şirketin ne kadar sorumlu iş modelleri benimsediğini ve çalışanlarının katıldığı sosyal sorumluluk projelerini duyup takip etmeyi değil, bu projelere katkı sağlamayı ve projelerin parçası olmayı istiyorlar. Bu nesil önceki nesillerle karşılaştırıldığında doğrudan sosyal sorumluluk projelerine dahil olmayı bu denli isteyen ilk nesil olma özelliği taşıyor. Bu çalışmalarda yer almak onların şirkete bağlılıklarını da olumlu yönde etkiliyor.
Y jenerasyonunun;
%88'i iş verenlerin sosyal sorumluluk çerçevesinde hedeflere, gelişmelere ve başarılara sahip olmasının önemli olduğunu ifade ediyor,
%89'u iş verenlerden kendilerine çevresel problemlere karşı iş ortamında yapabilecekleri uygulamalar ve projeler önermelerini bekliyor.
İş ve özel hayatları artan bir şekilde iç içe geçen ve her an aktif olan neslin, 9-5 çalışmak gibi klasik çalışma şekillerinden kendilerini mutlu edecek ve farklılık yaratacak fırsatlar istemesi çok şaşılacak bir şey değil. Y jenerasyonu çalışma hayatını kendi kişilik ve tanımlayıcı özelliklerinin ve politik görüşlerinin uzantısı olarak görüyorlar. Dolayısıyla;
%84'ü iş yerlerinin yerel toplum ile iletişime geçmelerinde kolaylıklar sağlamasını talep ediyor.
%83'ü iş verenlerinin kendilerinin ve ailelerinin katılabileceği gönüllülük esaslı çalışmalar organize etmesini istiyor.
Y jenerasyonu sadece iş dünyasında değil politika başta olmak üzere farklı alanlarda diğer nesillerden ayrılması ile her geçen gün daha da fazla söz sahibi olmaya başlıyor. Son yapılan araştırmalar hakkında bilgi almak ve Y jenerasyonunu daha yakından incelemek için verilen linklerdeki araştırmaları inceleyebilirsiniz.

http://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study#download-the-research)

http://time.com/247/millennials-the-me-me-me-generation/

https://www.metlife.com/assets/cao/mmi/publications/Profiles/mmi-gen-y-demographic-profile.pdf

https://eventbrites3.s3.amazonaws.com/marketing/Millennials_Research/Gen_PR_Final.pdf

PAYLAŞ: