Menu EN

S360MAG

8 August

Burning Man: Bu çaba gerekli mi?

1986’dan bu yana her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Burning Man Festivali geçen ay on yıllık sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı. Burning Man Festivali her sene Nevada’daki Black Rock Çölü’nde kutlanıyor. Çok sayıda ritüeli olan festivalde müzik ve sanat ön planda bulunuyor. Ahşap bir insan figürünün yakılmasıyla son bulan festival arka planında birçok sürdürülebilir düşünceyi barındırıyor.
Çölde, festivalin düzenlendiği yerleşke tamamen katılımcılar tarafından tasarlanıyor. Çölün ortasında elektrik ve su şebekesi bulunmayan bir alanda gerçekleşen festivalde, katılımcıların kaldıkları çadırların veya karavanların depolarında bulunan su ve elektriği verimli ve dikkatli kullanmaları gerekiyor. Dünyadaki en büyük ‘’leaving no trace’’(iz bırakmadan) etkinliği olarak kabul edilen festival katılımcıların hayatlarında sürdürülebilir ürünleri kullanmayı ve tek kullanımlık ürünlerden kaçınmayı içselleştirmeleri istiyor. Dokuz gün süren festival bu fikirleri, insanlara sanat ve müzik ile aşılayarak çeşitli toplulukların yıllardır toplantı ve eğlence noktası olarak kabul ediliyor.
Festivalin felsefesi ne kadar sürdürülebilir fikirlerle bağlantılı olsa da ortalama 70.000 kişinin katıldığı, yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye her sene neredeyse küçük bir şehir kurmak kaynak kullanımı açısından düşündürüyor. Bu durumla ilişkili olarak, festivali organize eden Burning Man Project çevreye olan etkilerini azaltmak için birçok hedef belirledi. Eğer hedeflerinde başarılı olabilirlerse, festival 2 ila 4 yıl arasında bütün geri dönüştürülemeyen atıkları sistemden çıkartmayı, 5 ila 8 yıl içerisinde festivalin gerçekleştiği bölgeyi yeşillendirmeyi ve 8 yıldan sonra ise çevreye saldığı sera gazından daha fazla olacak şekilde atmosferi temizlemeyi hedefliyor. Ayrıca, açıkladığı yol haritasına göre Festival’in 2030 yılına kadar karbon negatif bir etkinlik olması planlanıyor. Hedefler arasında festivale toplu taşıma sağlanması, araç giriş çıkışlarının azaltılması ve çevreyle ilgili teknolojik gelişmelerin prototiplerinin denendiği bir etkinlik olması yer alıyor.
Burning Man Festivali’nin içinden çıkan ve kar amacı gütmeyen birçok topluluktan sadece biri olan Communitere, doğal afetler yüzünden zarar görmüş bölgeleri olan Haiti, Nepal, Filipinler gibi ülkelerin sürdürülebilir fikirlerle yeniden kurulmasına destek veriyor. Birçok farklı sivil toplum örgütünün ortaya çıktığı Burning Man, katılımcılarına toplumda daha aktif rol almayı öğütlüyor. Black Rock Çölü haricinde de büyük bir alana yayılmak isteyen hareket başka noktalarda da etkinliğin ilkelerinin benimsenmesini amaçlıyor.
Burning Man’in karbon negatif bir etkinliğe dönüşmesi , katılımcıların Burning Man kültürünü ve felsefesini daha geniş bir çevreye yayması sağlanırsa, sürdürülebilir fikirler için popülerlik ve farklı bir bakış açısı yaratması mümkün.

PAYLAŞ: