Menu EN

S360MAG

22 April

Kömür Endüstrisi Parlak Günlerini Geride Bırakıyor

Daha ucuz ve çevreyi daha az kirleten seçeneklerin artması, küresel kömür fiyatlarının düşmesi, ekonomik belirsizlikler ve çevresel yasal düzenlemelerin artması sebebiyle kömür endüstrisinin çöküşü başlamış bulunuyor. Dünyanın kömür madenciliği yapan en büyük özel şirketi olan Peabody geçtiğimiz günlerde iflasını duyurdu. 1880 yılında Chicago’da faaliyete başlayıp on yıllık süre zarfında Amerika’nın elektrik ihtiyacının yarısını karşılayan, 2008’de yakaladığı ivme ile piyasa hacmi 20 milyar dolara ulaşan ve dünya genelinde 26 ülkede faaliyet gösteren şirket, ciddi miktarda borcu olduğunu ve iflas süreci boyunca ofislerin ve madenlerin çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Dünya genelinde madencilik faaliyetleri yürüten, çelik üretimi yapan ve şirketlere elektrik üretiminde kullanılmak üzere kömür satışı yapan Peabody’nin kömür üretimi 2008 yılında 1,17 milyar ton iken 2016 yılında 752,5 milyona geriledi. Geçtiğimiz yıllarda Amerika’da artan çevresel düzenlemeler sebebiyle kömür kullanan yüzlerce elektrik santrali kapatıldı. Buna ek olarak bir diğer önemli pazar olan Çin’de çelik tüketiminin azalmasıyla kömüre olan talep de ciddi oranda azaldı. Bu sebepler nedeniyle Peabody, 2012-2015 yılları arasında Amerika’daki bazı madenlerini kapatmış ve küresel işgücünün %20’sini devre dışı bırakmıştı. Bugün ise 10,1 milyar dolar borcu olan şirket mevcut durumda geleceğini pek de parlak görmediği için iflasını resmen duyurdu.

Benzer iflaslarda akla gelen önemli bir diğer soru da, çalışanlara emeklilik ve sağlık hizmetleri gibi konularda verilen taahhütlerin nasıl gerçekleştirileceği oluyor. Peabody hali hazırda milyonlarca dolar harcama yapması gereken yüzlerce çalışana sahip. Şirketin yaptığı açıklamalara göre emeklilik konusunda önemli bir değişiklik yapılmayacak ancak geçtiğimiz on sene içerisinde şirket bazı emekli madencilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtiliyor..

ABD Enerji Bilgi Dairesi (US Energy Information Administration - EIA) verilerine göre geçtiğimiz yılki kömür üretimi son 30 yılın en düşük seviyesinde, aynı zamanda kömür kullanarak gerçekleştirilen elektrik üretimi de %13 azaldı. Mevcut durumda ABD’de iflasını açıklamış beşinci büyük kömür üretim şirketi olan Peabody, Alpha Natural Resources, Arch Coal gibi devler arasında yerini aldı. ABD Başkanı Obama’nın karbondioksit salımlarını azaltmak adına yürürlüğe koyduğu Temiz Enerji Planı’na da bağlı olarak iflasını açıklayacak şirket sayısının giderek artması bekleniyor.

Çin’de ise, ekonominin beklenen düzeyde büyümemesi sebebiyle enerji talebinin büyümesi de benzer şekilde yavaşladı. Buna bağlı olarak, kömüre olan talebin azalması ve hava kirliliğinin etkilerini sınırlandırma amacıyla Çin Ulusal Enerji Dairesi, 2016 yılında yaklaşık 1.000 kömür madeninin kapatılmasını hedeflediğini açıkladı.

Türkiye’de, enerji üretiminde kömür kullanımının artışı sürüyor. Bunun sonucunda sera gazı salımlarında da artış devam ediyor. TÜİK’in 18 Nisan’da açıkladığı 2014 Seragazı Emisyon Envanteri’ne göre, 2014 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,5 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken toplam CO2 salımlarının %85,2’si enerji kaynaklı gerçekleşti. Türkiye’de durum biraz daha farklı olsa da, yasal yaptırımlar ve karlı olmayan yatırımlar arasında sıkışıp kalan kömür üretim şirketlerinin gelecekteki konumu ise merak konusu.

PAYLAŞ: