Menu EN

S360MAG

26 September

Yönetim 2.0 Kalıp Kıranlar Konferansı Kadir Has Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Strateji direktörümüz Lara, 25 Eylül perşembe günü Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen Yönetim 2.0 Kalıp Kıranlar konferansında konuşmacıydı. 
Gelecekhane'nin düzenlediği konuşma serisinde, şirketler için yeni yönetim ve organizasyon yöntemleri masaya yatırıldı. Katılımcılar kendilerine şu soruyu sordular: Neden 2014 yılında hala 1990'larda yaratılmış iş yönetimi reçetelerini kullanıyoruz? Bugün başa çıkmak zorunda olduğumuz daha farklı problemler var. Bu problemlerden başlıcası, şirketler açısından oldukça karmaşık olan sürdürülebilirlik sorunsalı. 

Lara konuşmasında sürdülebilirlikle ilişkili sorunlarının karmaşık yapısının klasik yönetim anlayışından ziyade liderlik ve kolaylaştırıcılık yöntemleriyle çözülebileceğine ve bu çözüm sürecine paydaşların dahil edilmesinin getirdiği avantajlara dikkat çekti. Paydaşları tanımak, dinlemek ve onların beklenti ve geribildirimlerini hesaba katmak kompleks sürdürülebilirlik sorunlarının üstesinden gelmenin ilk koşuludur.

Lara'nın da belirttiği gibi, paydaşlara danışarak, değişime karşı direnci azaltmak mümkün. Paydaş katılımı sayesinde şirketlerin değişiklik yaratacabileği alanlar ve pozitif etkileri çok daha  genişleyebilir. 

Kalıp Kıranlar'da yer alan diğer konuşmacılar arasında Atölye İstanbul, Alta Bering, Fongogo, Doğa Tarım, Simit Sarayı, Bilgi Üniversitesi, Turkcell Global Bilgi, BTS EMEA, SAP ve Eureko Sigorta’ nın kurucuları ve yöneticileri de vardı. 

PAYLAŞ: