Menu EN

S360MAG

23 March

Küresel Hedefler artık tahvil destekli

Dünya Bankası, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile direkt bağlantısı olan ilk tahvilleri ihraç etti. Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi ve iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele gibi SKH yolunda destek sağlayan projelerin finansmanında kullanılacak olan Dünya Bankası tahvilleri, BNP Paribas tarafından düzenlenecek.  

Tahvil getirileri, aynı zamanda BNP Paribas tarafından lisanslanmış olan, yatırımcılar ile SKH'nin gelişimine önemli katkıda bulunan şirketleri bir araya getiren Solactive SKH Dünya Endeksi’ndeki şirketlerin performansına bağlı olacak. Böylece, özel sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde SKH’ni desteklemesindeki rolünün önemine dikkat de çekilecek. Endeks, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte kendi sektörlerinde lider olarak tanınan veya faaliyetlerinin en az %20'sini sürdürülebilir ürünlere ayıran 50 şirketten oluşuyor. Endekste yer alan şirketler ve hedeflerinden örnek olarak:

2020 yılına kadar fabrikalarında su tüketimini %60 azaltmayı amaçlayan Danone,
2020 yılına kadar tüm tesislerinde sıfır atığı taahhüt eden Nestle,
Veri merkezlerinde %100 yenilenebilir enerji kullanımı hedefleyen SAP verilebilir.
Tahvillere Fransa ve İtalya'daki kurumsal yatırımcılardan 163 milyon Euro’luk yatırım geldi. Yatırımcılar arasında AGPM VIE, ALAN VIE, BNP Paribas CARDIF Fransa, BNP Paribas CARDIF İtalya, Fideuram Varlık Yönetimi İrlanda, Generali Fransa gibi büyük kuruluşlar yer alıyor.Dünya Bankası – BNP Paribas’nın tahvil girişimi, Birleşmiş Milletler Finansal İnovasyon Platformu tarafından “SKH'nin desteklenmesi için yenilikçi bir çözüm ve oluşturulmuş yeni bir finansal model” olarak tanımladı. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Arunma Oteh, SKH'ine ulaşmak için kalkınma finansmanına yeni bir yaklaşım gerektiğini söyledi. Oteh’e göre tahviller, sermaye piyasalarının kalkınma öncelikleri ile tasarrufları birleştirme gücünü gösterirken aynı zamanda yatırımcılar için alternatif bir risk–kazanç profili sağlıyor. BNP Paribas'dan Olivier Héreil ise sürdürülebilir tahvillerde temsil edilen yeni ürünlerin finansal performansı çevresel ve sosyal etki ile birleştirdiğini belirtiyor.

PAYLAŞ: