Menu EN

S360MAG

17 November

Küresel İklim Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınlar tüm dünyada küresel ısınmanın en ağır yükünü taşıyor ve çözümlere dahil olma konusunda desteklenmiyorlar. 2017 Bonn İklim Görüşmeleri’nde bu eşitsizliği ortadan kaldırmak adına yeni bir aksiyon planı konusunda anlaşmaya varıldı.

Marshall Adaları ve Pasifik’teki kadınlar uzun süredir kolonileşme ile mücadele ediyorlar. Geçtiğimiz yıl, insan hakları ve çevresel hakları savunan birçok kadın öldürüldü. Bu vahim tabloya ve sadece ceplerini doldurmayı düşünen hükümetlere ve işletmelere rağmen, kadınlar ifade ve katılım özgürlüğü ile yerli ve kırsal halkın hakları için mücadeleye devam ediyorlar.

Bonn İklim Görüşmeleri’nde, bu cesaretli kadınlar Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Meclisi (Women and Gender Constituency) aracılığıyla toplumsal cinsiyet ve iklim savunması üzerine çalışan organizasyonlar tarafından destekleniyor. Kadınlar bu organizasyonlar ile birlikte çalışarak, kadınlar tarafından halihazırda yapılmış olan çalışmalar hakkında ve iklim politikalarının kadınlara özgü ihtiyaç ve sorumluluklarını nasıl ele alması gerektiği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyorlar.

Kadınların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden erkeklerden daha  fazla etkileniyor olmaları toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve iklim değişikliğinin trajik bir tarafını yansıtıyor. Buna ek olarak kadınların finansman ve teknolojiye eşit bir erişiminin olmaması bu değişikliklerle baş etmelerini güçleştiriyor.

İklim değişikliği ve kadın hakları ile ilgili bir diğer önemli konu ise karar alma süreçlerinin daha demokratik olduğu ve %100 yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji sistemine geçiş ihtiyacı olarak nitelendirilebilir. Böyle bir sistemin, fosil yakıt kaynaklı bir ekonomiye kıyasla, kadınların da iklim değişikliğinde söz sahibi olmasına ortam hazırlayarak kadın haklarının desteklenmesine olanak sağlayacağı düşünülüyor.

Bu hafta, COP23’te tüm hükümetlerin 1,5C’lik sıcaklık artışının altında kalma konusunda anlaşmaya varmaları gerekiyor. Ayrıca, hükümetler tüm iklim eylemlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını içermesini sağlamak için Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı (Gender Equality Action Plan) ile ilgili de fikir birliğinde olmalılar.

Söz konusu plan, önümüzdeki iki yıl içerisinde iklim karar mercilerinde kadın sayısını artırmayı, iklim fonlama programlarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi getirmek için kadın ve erkek karar alıcıları bilgilendirmeyi, yerel ve küresel iklim planı için yerli kadın organizasyonlarını sürece dahil etmeyi hedefliyor.

PAYLAŞ: