Menu EN

S360MAG

29 January

Oxfam “An Economy For the 1%” Raporunu Yayımladı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam 18 Ocak’ta dünya nüfusunun sosyo-ekonomik durumunu yansıtan “An Economy for the 1%” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, dünyanın en zengin insanları ile yoksulluk içerisinde yaşayan insanların arasındaki uçurumun daha da genişlemesine odaklanılıyor. Giderek artan gelir eşitsizliğine bağlı olarak, oldukça küçük bir grubun dünya ekonomisinden aldıkları pay gün geçtikçe arttırıyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun %1’lik bir kısmı artık geri kalan tüm insanlardan daha varlıklı ve 62 “milyarder” insanın toplam serveti, dünya nüfusunun yarısının sahip olduğu servete eşit. 2010 yılında aynı denkliği sağlayan milyarder insan sayısı 388 kişi iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 62’ye kadar daralmakla kalmazken, servetlerinin toplamı da yaklaşık yarım trilyon dolar arttı. Madalyonun diğer yüzünde ise genişlemeye devam eden, ancak dünya gelirlerinden aldıkları pay her geçen gün azalan yaklaşık 4 milyarlık bir kesim bulunuyor. Bu kesimin aldığı pay, 2010 yılından bu yana toplamda 1 trilyon dolar azaldı. Geçtiğimiz yıl Davos Zirvesi’nin hemen öncesinde yayımlanan bir önceki raporda, 2016 itibariyle %1’lik bir nüfusun geri kalan herkesten daha fazla servete sahip olacağı öngörüyordu ancak 2015 bitmeden bu tahmin gerçekleşti.Raporda bir diğer dikkat çekilen nokta ise çalışanların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ulusal gelirlerden aldığı payın giderek azalması oldu. Bu durum, düşük gelirli çalışanların çoğunluğunu oluşturan kadınları daha da kötü şekilde etkiliyor. Gelir konusundaki cinsiyet eşitsizliği, milyarderler grubunda dahil görülüyor. Öyle ki, bahsi geçen 62 milyarder arasından yalnızca dokuzu kadın.    

Adaletsiz gelir dağılımı krizinin en önemli sebeplerinden biri sistemin vergi ödemekten kaçınabilmeye açık olması. Denizaşırı vergilerin çok düşük olduğu veya hiç olmadığı “vergi cennetleri”ndeki hesaplarda tutulan varlıklar topluma hiçbir pay ayrılmadan, tümüyle birkaç kişi veya şirketin elinde toplanıyor. Böylece tüm insanlığın sahip olduğu refahın çok büyük bir kısmı yalnızca bir grup insanda toplanmış oluyor. Raporda, bu durumla mücadele amacıyla ülke liderlerini vergilendirmeyle ilgili sorunları gidererek elde edilecek potansiyel gelirler ile toplumun sosyo-ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik olarak eğitim, sağlık gibi alanlarda kamu yatırımlarını arttırmaya ve düşük ücret politikası izleyen şirketlerin yüksek vergilere tabi tutulması çağırısında bulundu.

PAYLAŞ: