Menu EN

S360MAG

19 December

Z kuşağını en çok iklim değişikliği endişelendiriyor!

Bu haberi 3 dakikada okuyabilirsiniz.

Z kuşağı günümüz popülasyonun yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Bu kuşak genellikle 1995 ve 2019 yılları arasında teknolojinin içine doğmuş olup teknolojiyle yaşayan bir kuşak olarak nitelendiriliyor. Şimdinin ve geleceğin yaşam tarzını şekillendirecek olan bu grubun önceliklerine verilen önem ise her geçen gün artıyor.

Uluslararası Af Örgütü adına Ipsos MORI araştırma şirketi, Z kuşağı olarak anılan gruba, ülkelerindeki ve dünyadaki mevcut insan haklarının durumu, önemli olduğunu düşündükleri konuları ve ele alınması gerektiğini düşündükleri hak ihlallerini sordu.

Görüşülen Z kuşağı gençler günümüzün en büyük zorluğunu iklim değişikliği olarak önceliklendiriyor. Oxford Üniversitesi’nde bulunan, The Future of Humanity araştırma merkezi 22 ülke ve 10,000’den fazla 18-25 yaş aralığındaki gençleri kapsayan bir anket gerçekleştirildi. Bu anketin en göze çarpan sonucu ise katılımcıların %41’inin küresel ısınmayı dünyanın en önemli sorunu olarak görmesi.

Küresel ısınmayı, kirlilik (%36) ve terör (%31) takip ediyor. Spesifik çevre başlığı altındaki konularda küresel ısınma %57 oranı ile sıralamada en yüksek yeri alıyor. Katılımcılar, diğer sorunlar arasında önceliği yolsuzluk (%36) olarak belirtiyor. Yolsuzluğu, ekonomik istikrarsızlık (%26), çevre kirliliği (%26), gelir eşitsizliği (%25), iklim değişikliği (%22) ve kadına şiddet (%21) takip ediyor.

Bu konuların çözümü için ne gibi aksiyonlar alınması gerektiği sorulduğunda ise cevap ekonomiyi kötü etkileme pahasına bile olsa önceliğin insan haklarının korunmasına (%73) verilmesi yönünde oldu. Katılımcıların %63’ü devletlerin, vatandaşlarının iyiliğini ekonomik büyümenin önüne koymaları gerektiğini düşünüyor.

Z kuşağının beklentilerinin temel değişiklikler içerdiğini söyleyen Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri Naidoo, 2019 yılının toplumlara öğrettiği en önemli çıkarımın genç kuşakların kendilerini ilgilendiren konularda masada yer almaları gerektiği olduğunu belirtiyor.

Çevre krizlerinin aslında sosyal krizlerle bağlı olduğunu öne süren Şili'deki insan hakları eğitim aktivisti ve Küresel Gençlik Kolektifi üyesi Karin Watson ise bu duruma farklı bir öneri ile geliyor. Watson, Z kuşağı olarak gençlerin geleceği temsil ettiğine ve geleceğin kendi ellerinde olduğu söylemine tam olarak katılmıyor. Aslında hepimizin şu anı yaşadığını ve küresel ısınmaya karşı mücadelenin nesiller arası bir mücadele olması gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına öncelik veren yeni bir siyasi gündem talep ediyor. İklim değişikliğinin, bu gündemin önceliklerinden biri olması ve adil bir geçiş süreci olarak tanımlanması gerektiğini de ekliyor.

PAYLAŞ: