Menu EN

S360MAG

10 November

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – Etki Gösterge Kılavuzu

Hollanda bazlı finans kuruluşlarından temsilcilerin ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Girişimi’nin önerilerini dikkate alan şirketler, SKH yatırımlarını izlemek ve kıyaslamak amacıyla kullanılacak bir dizi SKH göstergesini belirlemek üzere iş birliği geliştirdi ve bu konuda bir kılavuz oluşturdu. Bu ortak çaba, Hollanda Merkez Bankası (DNB) öncülüğünde yürütülen Sürdürülebilir Finans Platformu’nun bir parçası niteliğini taşıyor. DNB bünyesinde SKH Etki Ölçümü’ne odaklanan Çalışma Grubu, her bir hedef üzerinden, yatırımcıların faydalanabileceği etki göstergeleri önermişti. Aralık 2016’da başlangıç oturumunda bir araya gelen Çalışma Grubu, Şubat 2017’de çalışmalarının kapsamını belirledi ve Mart 2017’de ara ve nihai göstergeler listesini oluşturdu.SKH ile ilgili yatırımların henüz emekleme aşamasında olduğu, bu yatırımların yaygınlaşmasının önündeki en sık rastlanan engellerden birinin etki ölçümü ile ilgili zorluklar olduğu belirtiliyor. Bu kılavuz, yatırımcılara varlıklarının SKH’ne (yatırım veya krediler) katkısını ölçmek için seçenekler sunarken, her bir SKH için esnek bir dizi temel etki göstergesi öneriyor. Önümüzdeki aylarda kılavuzun geliştirilmesi amacıyla ilgili profesyonel çevrelerle paylaşılacağı belirtiliyor. Ayrıca, önerilen göstergelerin uygunluğu ve uygulanabilirliği, Çalışma Grubu’na katılan şirketler tarafından sahada test edilecek. Böylelikle, zaman içerisinde yatırımcılara SKH’ne ölçülebilir şekilde katkıda bulunan yatırım ve kredilerini arttırmaları konusunda yardımcı olacak bir standart oluşabileceği öngörülüyor.

Çalışma Grubu’nun temel amacı, pozitif etkilere odaklanarak, SKH’ne yapılan katkıları ölçmek için emeklilik fonları, sigortacılar ve bankalar tarafından desteklenen bir metodoloji tasarlamak olarak belirlenmişti. Bu metodolojinin, yatırım yapılabilir her bir hedef için belirli sayıda gösterge ile birlikte şeffaf, güvenilir ve uygulanabilir olması gerekiyor. Böylece, etkilerin kıyaslanması ve birleştirilmesi, raporlama yapan şirketler için veri gerekliliklerinin uyumlu hale getirilmesi ve paydaşlar için konsolide raporlama sağlanmış olacak.

Sonuç olarak, önerilen göstergelerin nihai amacı ve ölçümlerin yapılmasının nedeni, SKH’ne katkıda bulunan yatırım ve kredilerin arttırılmasına katkıda bulunma olduğu söylenilebilir. SKH, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmaya olan pozitif katkılarını standardize etme fırsatı sağlıyor. Bir dizi ortak etki göstergesinin benimsenmesi, şirketlerin SKH ile ilgili yatırımlara ilgi duyabilecek hissedarlarına ve alacaklılarına etki verilerini açıklamalarına yardımcı olabilir. Etki verilerinin düzenli olarak geliştirilmesi, yatırımcıların seçilen SKH’ne olan katkılarını daha etkin bir şekilde izleme ve yönetme, müşteriler ve katılımcılarla da daha iyi iletişim kurma fırsatı sağlayacağı belirtiliyor.

PAYLAŞ: