Menu EN

S360MAG

9 August

EFET ve Europex, “Birleşik Krallık’ta Emisyon Ticaretinin Geleceği” dokümanı ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı tarafından görüş almak üzere yayınlanan “Birleşik Krallıkta Emisyon Ticaretinin Geleceği” ile ilgili EFET (Federation of European Energy Traders) ve Europex, (Association of European Energy Exchanges) görüşlerini açıkladılar.
Açıklamada, Birleşik Krallık’ta elektrik, benzin ve emisyon piyasalarının düzgün işlemesini sağlamak için karbon fiyatlamasının temel ilkeleri olan süreklilik ve öngörülebilirliğinin önemini belirtildikten sonra Brexit sonrası sadece Birleşik Krallık’a özgü karbon fiyatlamasının oluşumunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin belirsizliğinin hali hazırda likidite seviyesine ve firmaların risklere karşı korunmalarına getirdiği olumsuz etkiden söz edilmektedir.
Buna ek olarak açıklamada, diğer görüşlerin aksine emisyon azaltımına yönelik girişimleri güçlendirmeyi amaçlayan ulusal mekanizmaların oluşturulmasındaki birikim politik risklere özel önem verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu tür mekanizmaların lobicilik ve politik pazarlıklara duyarlı olmaları nedeniyle öngörebilmenin ve korunmanın zor olduğu iddia edilmektedir.

PAYLAŞ: