Menu EN

S360MAG

26 February

2016 HeForShe Kurumsal Eşitlik Raporu

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen HeForShe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunan; bu konuda erkekleri de harekete geçmeye davet eden bir hareket. Dünya çapında bir milyarı geçen destekçisi olan hareket için UN Women, Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu sonrasında HeForShe Eşitlik raporunu yayımladı. Rapor, Fortune 500 şirketlerinden aralarında Koç Holding, Unilever, Schneider  Electric, Twitter ve Vodafone’un da yer aldığı, cinsiyet eşitliğini savunan, kadınlara liderlik fırsatı tanıyan ve yönetim kurullarında kadın yönetici oranı yüksek 10 şirketin hikâyesini temel alıyor. Raporda ilerlemeleri incelenen Kurumsal ETKİ Şampiyonları’nın (Corporate IMPACT Champions) toplamda 1 milyonu aşkın çalışanı bulunuyor.Eylül 2014’de başlatılan proje, erkekleri de işbirliğine çağırarak, 2030 yılına gelindiğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda her platformda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve kadın hakları savunuculuğunu yaymayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda başlatılan HeForShe 10x10x10 ETKİ girişimi ile hükümet yetkilileri, üniversiteler ve şirketler bir araya getirilmiş ve bir yıllık süre içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine giden süreci hızlandırmak, gerekli yapısal ve kültürel değişimleri gerçekleştirebilmek adına 10x10x10 ETKİ girişiminin ilk gönüllülerinin ülkelerinde, şirketlerinde ve kurumlarında değişimi tetiklemesi ve diğer şirketleri kadın-erkek eşitliğini savunmaya teşvik etmesi amaçlanmıştı.

Ocak ayında yayımlanan raporda dünya genelinde 190 ülkede 10 farklı sektörü kapsayacak şekilde 10 farklı şirket incelenirken; ortaya çıkan tabloya bakıldığında küresel iş gücünün %60’ını erkeklerin oluşturduğu, kadınların %23’ünün liderlik pozisyonlarında ve %29’unun yönetim kurullarında yer alabildiği görülüyor. 10 şirketin yeni işe alımlarda kadın oranının ise %39.9 olduğu görülüyor. Bu şirketler, tüm kademelerdeki kadın çalışanlarının güçlendirilmesi konusundaki programları ve uygulamaları ile diğer şirketlerden farklılaşıyorlar. Sektöründe lider her bir şirket güçlü etik değerlere sahip olmasıyla ve eşitlikçi, şeffaf politikalar izlemesiyle ün kazanmış durumda.

Dünya geneline bakıldığında ise, dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larının %95’ini hala erkeklerin oluşturduğu görülüyor. Kadınların yönetim kurullarındaki temsiliyet oranı Japonya’da %2 iken, Birleşik Krallık’ta bu oranın %17 ile dünya ortalaması ile aynı olduğu görülüyor. Norveç ise %34’lük oran ile UN Women’ın 50/50 paritesi hedefine en çok yaklaşan ülkelerden birisi konumunda.

UN Kadın Birimi tarafından başlatılan ve ivme kazanan bu hareket, iş dünyasını, özellikle erkeklerin desteğini alarak, aksiyon almaya; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, kadın çalışan sayısının arttırmaya ve yönetim kademelerinde daha çok kadına yer vermeye çağırıyor.

PAYLAŞ: