Menu EN

S360MAG

26 July

Küçük çiftçiler için drone kullanmak mümkün mü?

Tarımda insansız hava aracı kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir uygulama. İnsansız hava aracı olarak tanımlanan dronelar tarım için insan gücünden daha verimli ve daha az iş gücü gerektiriyor. Bu araçlar, ekim yapılacak alan hakkında neredeyse anlık bilgi verebilen, toprağı analiz edebilen, tohumun döllenmesini planlayabilen, hasar kaydı yapabilen bir sistem içeriyor.
Uzmanlar, drone kullanımının dünya çapında artış gösterdiğini ancak henüz her yere ulaşamamış olduğunu belirtiyor. Michigan State University Coğrafya Bölümü’nden Profesör Joseph Messina, küçük işletmeciler tarafından drone kullanımının benimsenmesinin hala süregelen bir problem olduğunu belirtiyor. Bunun sebeplerinden birinin de drone teknolojisinin yerli çiftçilerin anlayabileceği ve kullanabileceği bir sistem haline gelememiş olması.

Market araştırmaları yapan Ipsos, paylaştığı bir raporda tarımsal dronelar üzerine yapılan yatırımların 2013 ve 2015 arasında yüzde 344 arttığını belirtti. Bununla birlikte tarım için üretilen droneların maliyeti 5 yıl içerisinde 5 kat azaldı. Bu durum küçük işletmelerin droneları karşılayabilmeleri için bir fırsat olarak görülüyor. Çiftçiler dronelar sayesinde verimli toprakları analiz edebilir, ekipmanlarının nerelerde çalışmadığını tespit edebilir ve tarım ilacına gerek olup olmadığını görebilir. Messina, çiftçilerin sorunları kolay tespit etmek için kaynağa sahip olduğunu ancak gelişmekte olan ülkelerdeki küçük işletmelerde yeterli kaynak olmadığı için ellerinde daha az çözüm bulunduğunu ifade ediyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçiler, konuyu insan gücüyle yapılabilir bir iş olarak görüyor. Aslında dronelar çiftçiler için kolay ve sürdürülebilir kararlar verme ve sorunu önceden giderme gibi konularda sadece insan gözleminden daha verimli. Dronelar bulutların altından uçabildiği için gölgelik alanı tespit etmeye yardımcı oluyor ve bu durum yağmur suyuyla beslenen alanlarda büyük yarar sağlıyor. Bununla birlikte dronelar küçük çiftliklerde toprak kaymasını önlemek için ağaçlandırma gereken alanları tespit edebiliyor. Bu alanların yeşil gübre (düşmüş yapraklar ve sökülmüş bitkilerle zenginleşmiş gübre) ile gübrelenmesini sağlıyor. Bu yeşil gübre de toprağı zenginleştirmek için çok iyi bir yöntem. Ancak yine de drone çözümlerinin sınırlı kaldığı bazı alanlar var. Aynı bölgede birden fazla çeşit tohum olduğunda veya büyüme aşaması benzeyen bitkilerde dronelar ayrıştırmakta sorun yaşayabiliyor.

Droneların gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşması hedefine örnek olarak Afrika Birliği, Sahra Altı Afrika ülkelerinde tarım amaçlı ticari droneların yaygınlaşmasını Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) tarafından yürütülen Eyes In the Sky, Smart Techs on the Ground projesi üzerinden destekliyor. Fakat kurumun ilgili raporunda, dronelar ile ilgili yapılan araştırmaların sadece bilgi teknolojisine odaklandığını ve küçük çiftliklere, çalışma saatleri sorunlarına ve birden fazla tarım sistemlerine sahip olan Afrikalı işletmeler için bütçe dostu seçeneklere yeterince bakmadığını göstermektedir.

Dronelar için nasıl bir yasal düzenleme gerektiği de sorunlu bir konu. Amerika Birleşik Devletleri’nde drone operasyonları konusunda birçok yasal düzenleme varken, Afrika’daki ülkelerin sadece yüzde 26’sında konu ile ilgili kanun bulunmakta. Afrika Birliği; tüm kıtada dronelar üzerine kanunların belirsizliği, katı kısıtlamalar ve geçici yasaklar olduğunun ve bu sorunların endüstrinin gelişimine zarar verdiğini belirtmekte. Messina, çiftçilere karar vermeleri için hızlıca bilgi verebilecek bir çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtiyor ve drone kullanımına sadece gelişmiş ülkeler perspektifinden bakıldığını ve dünyada bu işi hala insan gücüyle yapan birçok çiftçi olduğunun hesaba katılmadığını belirtiyor.

Türkiye’de ise konu ile ilgili faaliyet gösteren ve imece’nin 3. Destek Programı kapsamında hibe desteği kazanan bir sosyal girişim mevcut: Ecording. Ecording, çevre için kalıcı bir çözüm olarak sürdürülebilir ağaçlandırma projesi adı altında “ecodrone”ları üretiyor. Ecodronelar tohumun filizlenmesi için gerekli besini içerisinde barındıran, ağaçlandırılması zor alanları ağaçlandırmak için kullanılan bir sistem. Uzun vadede çevreye insan gücüyle yapılabilecek faydanın çok daha fazlasını daha kısa bir sürede sağlayabilecek bir girişim olarak bu alanda öne çıkıyor.

PAYLAŞ: