Menu EN

S360MAG

12 May

217 küresel yatırımcıdan hükümetlere Paris Anlaşması mesajı

15 trilyon dolarlık varlığı temsil eden 217 küresel yatırımcı, G7 ve G20 ülkelerinin liderlerini iklim değişikliğine karşı daha etkili mücadele ve Paris Anlaşması'nı tamamen yürürlüğe sokulması konusunda çağrıda bulundu. Yayımlanan mektupta yatırımcılar, iklim değişikliği mücadelesinin uzun vadeli yatırımlarının güvencesi olduğunu üzerinde duruyor. Mektupta, liderlerin Ulusal Katkı Niyet Beyanları (INDCs) doğrultusunda politikaların uygulamaya geçirilmesine olan ihtiyaç vurgulanıyor.

Etkin iklim politika mekanizmalarının yürürlüğe konması ve sonuçların sürekli olarak gözlenmesi, yatırımcıların daha bilgili ve isabetli yatırım kararları almasında yardımcı oluyor. Bu kararların, ilgili mekanizmaların ulusal taahhüt ve önceliklerini gerçekleştirilmesine daha fazla destek olacağı belirtiliyor.

Almanya'nın başkanlığında yürütülecek G20 Zirvesinde iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi konuların öncelikli olarak yer verilmesini isteyen yatırımcılar, Zirve'nin “erişilebilir, güvenli, ekonomik anlamda verimli ve sera gazı-nötr bir enerji arzı” hedefini desteklediklerini belirtiyor.Yatırımcılar son olarak, iklimle ilgili finansal etkilerin fiyatlandırılması için gerekli olan değişiklikler ve daha güçlü, esnek bir finansal sistem için gerekli olan sermaye akımlarını harekete geçirme konusunda hükümetlerle çalışmakta istekli ve hazır olduklarını eklediler.

Tüm bunları akılda tutarak, G20 Zirvesinden;

·      Paris Anlaşması’nın desteklenmesi ve tam uygulamaya geçilmesi, INDC’lerin uygulanması ve Anlaşma’nın hedeflerine ulaşmak için 2050’ye yönelik planlarının yapılması;

·      İklimle ilgili politikaları birbirleriyle uyumlu hale getirerek düşük karbon ekonomisine geçiş doğrultusunda yatırımların yapılması, fosil yakıt desteklerinin feshedilmesi ve karbon fiyatlandırmasının hayata geçirilmesi;

·      Finansal İstikrar Kurulu – İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun önerileri gibi iklimle ilgili finansal raporlama çerçevelerini uygulanması talep ediliyor.

Mesajın orijinaline bağlantıdan erişebilirsiniz.

PAYLAŞ: