Menu EN

S360MAG

8 April

İş Dünyası Liderleri ve Girişimciler için Hazırlanan ‘Born B’ Hayata Geçti

Şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarla iş modellerini değiştirmesine öncülük eden liderlerden oluşan The B Team ve etki ölçümlemesinde kapsamlı araçlar sunarak dönüşümü hedefleyen B Corp, başta B Team’in parçası olan büyük şirketler olmak üzere, küçük ve orta büyüklükteki sosyal girişimler için özelleştirilmiş bir etki ölçüm aracı geliştirerek çalışmalar yapacağını Davos’ta açıklamıştı.

B Lab Avrupa kurucularından Marcello Palazzi, Davos’ta işbirliği sözü veren The B Team ve B Corp ortaklığının uzun zamandır üzerinde çalışarak finalize ettiği ‘Born B Etki Değerlendirmesi’ konusundaki gelişmeleri ‘Celebrate the Changemakers’ etkinliğinde paylaştı. Söz konusu araç ile şirketlerin kuruldukları andan itibaren sorumlu birer şirket olma taahhüdünü vermelerinin hedeflendiğini ifade eden Palazzi, etki ölçümlemesinin bugünün iş dünyasında var olmak için olmazsa olmaz bir araç olduğunu belirtti.

The B Team’in kurucularından Sir Richard Branson da geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, , Born B Etki Değerlendirmesini kullanan şirketlerden kurulacak Born B topluluğunun, şeffaflık, çeşitlilik, işbirliği ve çevresel sorunlar gibi zorluklara çözüm olmak için yenilikçi kişilerle birlikte çalışmasını sağlayacağını ifade etmişti. Amacı olan şirketler kurmanın önemine dikkat çeken Branson, Born B Etki Değerlendirmesi ile topluluğun parçası olan şirketlere çevrimiçi uygulamaları ve eğitimleri de içerecek imkanlar sağlanacağını belirtiyor. Söz konusu topluluğun çalışmalarıyla, yatırım sermayelerinin kar getiren işlerin yanında aynı zamanda pozitif sosyal etki yaratan iş ve girişimlerin kanalize edilebilmesine de yarayacağı ön görülüyor.

Net-sıfır karbon emisyonu gibi benzer hedefler koymaları ve yönetişim modellerini B Corp’ların modelleri ile uyumlu ve eş hale getirmeleri beklenen Born B şirketleri aşağıdaki başlangıç adımlarıyla değişimin bir parçası olabiliyorlar;

*Değişim yaratma konusunda nasıl taahhütler vermeleri gerektiğini öğrenmek için Born B iletişim listesine kaydolmak,

*Kısa süren Born B Etki Değerlendirmesini yanıtlayarak, şirketlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ölçmeye başlamak ve kıyaslama yoluyla benzerleri arasında nerede olduklarını incelemek,

*Kişisel varlıklarının, şirket varlıklarının, çalışanların zamanlarının %1’ini yerel bir derneğin, vakfın ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluşun faaliyetlerine destek olmak üzere ayırmak.

Mevcut sosyal ve çevresel etkilerini değerlendiren şirketler, operasyonel faaliyetleri ve değer zincirleri doğrultusunda yaratacakları pozitif ilerlemenin planını oluşturabilecek ve sektörlerindeki diğer şirketlere nazaran ne ölçüde ilerleme kaydettiklerini görebilecekler.

PAYLAŞ: