Menu EN

S360MAG

7 November

Sürdürülebilirliğin Yeni Liderleri CFO'lar

CFO'lar Sürdürülebiliğin Yeni Kahramanları mı? 

CFO'ların sürdürülebilirliğin şirket politikalarına olan etkisi konusunda giderek daha çok söz sahibi olduğunu gözlemliyoruz. Lider şirketler; sürdürülebilirlik uygulamarının, şirketin temel iş alanlarına dahil edilmediği sürece, ortak değer yaratmanın veya sürdürülebilir uygulamalar üzerinden finansal kar elde etmenin mümkün olmadığı konusunda uzlaşıyorlar. 

Yatırımcılar, müşteriler, paydaşlar gün geçtikçe şirketlerin sürdürülebilirlik performansını finansal performansına dayandırmak istiyor. Bunu yapabilmek için ESG kriterleri dediğimiz çevre - sosyal ve yönetişim alanlarında daha fazla bilgi sahibi olmayı bekliyorlar.  

CFO'ların Değişen Rolü

Bu durumun nedenlerinden biri şirketlerin (özellikle halka açık şirketlerin) iklim değişikliği ve İSG gibi konulardaki sürdürülebilirlik risklerinin doğrudan finansal performanslarını etkiliyor olması. Finansal analistler artık sürdürülebilirlik performansına da bakıyorlar. ESG faktörleri yatırım analizlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. CFO'lar da bu doğrultuda şirketlerinin ESG performansı konusunda paydaşlara hesap verebilmek için giderek daha bilgi sahibi hale geliyor. 
CFO'ların rolü özellikle, yatırımcı ilişkileri, raporlama ve sürdürülebilirlik raporlarının bağımsız kontrolleri ve operasyon ve finansal riskler konusunda ön plana çıkıyor. 

UPS'in CFO'su Kurt Kuehn, CFO'ların sürdürülebilirlik konusunda 5 önemli katkısı olabileceğinin altını çiziyor.  

Maliyetleri düşürebilir, verimi arttırabilirsiniz. 
Riskleri en aza indirebilirsiniz.
Rekabet avantajı sağlayarak yeni gelir kaynakları yaratabilirsiniz. 
Inovasyonu motive edebilirsiniz.
Çalışanlarınızın motivasyonunu yükseltebilir ve daha uzun süre şirkette kalmalarını sağlayabilirsiniz. 
Uluslararası saygın danışmanlık şirketleri de bu konuda araştırmalar yayınlıyorlar. Genel kanı, CFO'ların sürdürülebilirlik yaklaşımının bütüncül olması gerektiği yönünde. 

Aynı konudaki Harvard Business Review'da yayınlanan yine UPS CFO'su Kurt Kuehn'in  Lynnette McIntire ile kaleme aldığı “CFO'ların Sevebileceği Sürdürülebilirlik” makalesine de buradan ulaşabilirsiniz. 

CFO Liderler Ağı 
A4S CFO Liderler Ağı (A4S Chief Financial Officer Leadership Network ); 2013 yılında yıllık A4S Forumu'nda açıklanmıştı. Bu grup, sürdürülebilirlik konusunda CFO'ların önem kazanan rolüne odaklanan ilk ağ olma özelliğini taşıyor. CFO'lar finansal kararları alırken çevre ve sosyal konular üzerindeki etkilerini hesaba katarak büyük fark yaratabilirler. 

CFO Liderler Ağının üyeleri, ağın kuruluşunu İngiliz Telegraph gazetesinde yazdıkalrı bir açık mektupla duyurmuşlardı. Altında BUPA, Burberry’s , Sainsbury, Marks & Spencer, WallMart, Unilever gibi şirketlerin CFO'larının imzası bulunan mektubun tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. 

Bu ağa üye olan CFO'ların başlıca amacı, şirketlerin iklim değişikliği, artan nüfus, hızlı kentleşme, artan tüketime karşın giderek azalan doğal kaynaklar ve bozulan toplumsal yapı gibi konularda nasıl davrnamaları gerektiği konularında başarılı stratejiler geliştirmek ve iş dünyasına birtakım normların gelişmesini sağlamak. 

Bu amaç doğrultusunda CFO'lar gelecek riskleri modelleme ve belirsizlik karşısında yatırımcılara ve diğer paydaşlara rehberlik edecekler. Aynı zamanda sürdürülebilir uygulamaların ticari başarı ile doğrudan ilgili olduğunu anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedefliyorlar. John Rogers (CFO, Sainsbury’s) ve Pierre-André Terisse (CFO, Danone), bu ağı birlikte yönetiyorlar. Ağın diğer üyeleri hedef ve ilkelerini ortaya koyan bir taahhütname imzaladı. 

Ağa üye olan CFO'ların listesine buradan ulaşabilirsiniz. 

Kaynaklar: Ernst & Young, Accenture, CISL, The Guardian 

PAYLAŞ: