Menu EN

S360MAG

24 February

Finans sektörü için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni fırsata çevirmenin 5 yolu

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak ve herkes için refah sağlamak amacıyla 193 ülke tarafından 2015’in sonuna yaklaşırken hayata geçirildi. 2030 itibarıyla SKH’nin 17’sine de ulaşılabilmenin 90-120 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda finans dünyasının önemli sorumlulukları bulunuyor. Bankalar ve diğer finansal hizmet veren kuruluşlar, hedeflerin finans dünyası için ne anlama geldiği konusunu araştırmaya devam ediyor. SKH, bu kuruluşların sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamaları ve ölçümlemeleri adına referans olarak kullanılabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşabilmenin en önemli yollarından biri finansmana erişimden geçiyor ancak 169 alt hedef bulunduran 17 Hedef'in tamamına odaklanmak oldukça zor. Bu nedenle, finans şirketlerinin kendi iş amaçlarını en çok kapsayan hedeflere odaklanması, daha büyük etki yaratılmalarına yardımcı olabilir. Kurumsal yatırımcılar, bankalar ve kredi kartı şirketleri de dahil olmak üzere tüm finansal hizmetler sektörü, iletişim, paydaş katılımı, hedef belirleme, etki ölçümü ve ortaklıklar alanlarına SKH’yi entegre etme yolları üzerine çalışmalar yürüterek daha büyük fayda sağlayabilir.

İletişim: SKH, finansal hizmet kuruluşlarının ekonomik kalkınmaya ve istihdam yaratmaya katkı sağlamayla ilgili iletişim yolları üzerine bir çerçeve sunmaktadır. Örneğin, MasterCard gerçekleştirdiği tüm aktivitelerin seçtikleri beş Hedef’i nasıl desteklediğini ve ilerlettiğini anlatıyor. Credit Suisse ise, dört hedef üzerine vaka incelemeleri ile SKH'ye katkıda bulunma yolları üzerine bir rapor yayımladı.

Paydaş Katılımı: Bankalar, SKH’yi çalışan, müşteri, düzenleyici ve STK'lar da dahil olmak üzere paydaşların katılımını arttıracak bir platform olarak kullanabilirler. Örneğin, Standard Chartered, çalışanları ve müşterileri için SKH hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir kampanya düzenledi. Credit Suisse ise, Zürih ve Hong Kong'da, kamu kuruluşları, kalkınma bankaları ve STK'lar ile eylem öncelikleri belirlemek için çalıştaylar düzenledi.

Hedef Belirleme: Yatırımcılar ve bankalar yeni hedefler ve yatırım alanları belirlemek amacıyla SKH’yi kullanmaya başladı. Örneğin, Hollanda Emeklilik fonları PGGM ve ABP, 2020 yılına kadar SKH’ni destekleyen projelere yaklaşık 62 milyar dolarlık yatırım yapma hedefi koydu. BNP Paribas ise, SKH'ye kayda değer katkı yapan işletmelere verdiği kurumsal kredilerin oranını yakından takip ediyor. Bu oranı bir KPI olarak kabul eden banka, oranın üç yıl boyunca %15 seviyesinde tutulmasını hedefliyor.

Etki Ölçümü: Bunlara ek olarak, SKH etki ölçümü için bir referans noktası olarak kullanılabilir. Örneğin, MasterCard’ın 2020 itibarıyla finansal hizmetlere erişimi olmayan 500 milyon kişiye ulaşma hedefini belirlerken, halihazırda SKH üzerinden banka hesabı olmayan iki milyar insana banka hesabı verilmesi hedefinin varlığı iyi bir referans olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, yatırımcılar, risklerini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla fonlara “SKH hedeflerini destekler” etiketini koymadan önce etki ölçümü gerçekleştirebilirler.

Ortaklıkların kurulması: SKH'nin başarıya ulaşması yolunda en önemli rollerden biri ortaklıkların kurulmasından geçiyor. Hedefler, daha geniş bir topluluğa ulaşmayı, hükümet ve müşteriler gibi farklı paydaşları bir araya getirmek konusunda önemli bir yardımcıdır. Örneğin, BM Kadın Birimi’yle MasterCard ortaklığında geliştirilen bir proje kadınların finansal katılımını arttırmayı amaçlıyor. Nijerya'da gerçekleşen pilot projede, 500 bin Nijeryalı kadına elektronik ödeme özelliği içeren kimlik kartları verilecek. Barclays’inse, GlaxoSmithKline gibi müşterileri ve Care International gibi STK’larıyla sağlık hizmetleri ve finansal hizmetlere erişimi destekleyecek yenilikçi ortaklıkları bulunuyor.

PAYLAŞ: