Menu EN

S360MAG

9 August

One Planet - Kamusal Servet Fonlarından Sistem ve Girişim Açıklaması

Yönetimleri altında 15 Trilyon $ varlık bulunan sekiz global varlık yöneticisi, 10 Temmuz 2019 tarihinde Paris’te “One Planet – Kamusal Servet Fonu Sistemi”ni desteklemek üzere “One Planet- Asset Managers Initiative” kurduklarını açıkladılar.
Açıklama, One Planet SWF Working Group ve One Planet Asset Managers Initiative liderlerinin katılımıyla Fransa Başkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Élysée Sarayı’nda gerçekleştirildi. Açıklama piyasalara yatırımcıların şirketlerin iklim risklerini yönetebilmelerini beklediğine güçlü bir mesaj veriyor.
One Planet – Kamusal Servet Fonu Sistemi büyük, uzun dönemli ve çeşitlendirilmiş varlık havuzlarının yönetimine iklim değişimi analizlerinin eklemlenmesi için üç prensibi öne çıkarıyor. Bahsi geçen üç prensibi aşağıdaki gibi özetledik:
Prensip 1: Birliktelik- İklim değişikliğine ilişkin konuları Kamusal Servet Fonları’nı yatırım ufukları ile hizalayarak karar alma süreçlerine dahil etmek.
Prensip 2: Sahiplenmek – Değer yaratmayı desteklemek için, şirketlerin önemli iklim değişikliği ile ilgili önemli konuları yönetimleri, iş stratejileri ve planlamaları, risk yönetimi ve kamuya raporlamalarında yer vermeleri için teşvik etmek.
Prensip 3: Entegrasyon- Uzun dönemli yatırım portföylerinin dayanıklılığını güçlendirmek için iklim değişikliği ile ilişkili risk ve fırsatların yatırım yönetimine entegre edilmesi.
One Planet Kamusal Servet Fonu Sistemi gönüllülük esasını baz alıyor ve bağlayıcı değil. Her fon kendi odak alanları ve yasal düzenlemelerini göz önüne alarak çerçeveyi hangi açıdan benimseyebileceğine karar vermeli.
Yapılan açıklamaya buradan erişebiliriz.

PAYLAŞ: