Menu EN

S360MAG

21 April

Taze Çıktı: Sera Gazı İstatistikleri!

Paris’te gerçekleşen İklim Zirvesi’nde iklim değişikliğiyle ortak mücadele kararına varılmasının ardından gündem yoğunluğunu korudu. Şimdiye dek sera gazı salımlarının %80'inden sorumlu olan 140 ülke Paris Anlaşması’nı onaylamasıyla içerisinde Almanya, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu bazı büyük ülkeler düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde uzun vadeli planlarını açıkladı. Bu eksende hükumetlerin politikalar ve emisyon azaltım planları hazırlayarak bunlara uygun hedefler koyması gerekiyor. Küresel salımlara bir bütün olarak bakmak, geçmişten günümüze nasıl değiştiğini trendlerle görmek büyük önem taşıyor.

WRI (World Resources Institute) bu amaçla İklim Data Bankasını en güncel küresel verilerle güncelledi ve interaktif bir harita oluşturdu. Harita, ülke ve ekonomi büyüklüğü kategorilerine göre en yüksek oranda sera gazı salımı yapanların son yıllarda sergilediği performansı görselleştiriyor.

·      En çok salım yapan ilk üç beklendiği üzere toplam emisyonların %50'sinden fazlasından sorumlu olmalarıyla Çin, ABD ve AB ülkelerinden oluşuyor ve listenin son 100’ünde yer alan ülkelerin salımların sadece %3,5'inden sorumlu oldukları görülüyor. İklim değişikliğiyle mücadelede yol kat ettirecek somut adımların en çok salım yapan ve küresel emisyonların %75'inden sorumlu olan ilk 10 ülkeden gelmesi gerekliliği açığa çıkıyor.

·      Geçtiğimiz 10 yıl boyunca emisyonlara en yüksek oranda katkıda bulunan sektör enerji sektörü oldu. 2013 verilerine göre enerji sektörü toplam salımın %72'sinden sorumlu. Sektörler kategorisinde Çin enerji sektörü %4 ile en büyük yükselişi gösterirken en büyük düşüş ise %34 ile Avustralya tarım sektöründe görüldü.

Aşağıda yer alan grafikte de farklı sektörlerin yıllar içinde değişen küresel emisyon değerleri yer alıyor.·      2012 ve 2013 yılları arasında toplam sera gazı emisyonu 2.2 oranında artarken bu artışa en büyük katkı sağlayanlar %4.3 artışla Çin ve %1.4 artışla ABD oldu. Ancak enerji sektörü kaynaklı karbondioksit salımının en güncel 2014-2016 arası verilere baktığımızda küresel bir artış görülmemesi ülkelerin koydukları hedefleri gerçekleştirmeleri konusunda umut veriyor.

WRI İklim Data Bankası CAIT'e linkten ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: