Menu EN

S360MAG

2 June

Ey çeşitlilik neredesin?

İklim değişikliği, farklı yaştan, cinsiyetten, ırktan ve sosyo-ekonomik çevreden insanları etkileyen çağımızın en önemli sorunu. Etki alanı çok geniş  olmasına rağmen çevre hareketindeki çeşitlilik tablosu şaşırtıyor. Çevre hareketi ve iklim değişikliğiyle mücadele çok belirgin bir şekilde tek tip insanın hakimiyetinde bulunuyor. Çevre grupları arasındaki çeşitliliği arttırmak adına bağımsız bir savunma kampanyası olan Green 2.0, çalışanların, liderlerin ve yönetim kurullarının baskın bir şekilde tekdüzeliğini ortaya çıkararak, 40 büyük STK’yı raporlayan yeni bir araştırma yayımladı.

Green 2.0 kurucu genel müdürü, Robert Raben, Green 2.0’a başladıklarında Michigan Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dorceta Taylor'un hazırladığı raporun çevre gruplarının başında ezici bir şekilde beyazların yer aldığını ortaya çıkardığını söyledi ve ekledi; “Pek çok organizasyonun şeffaflık konusundaki kararlılığı bizi mutlu ederken, belirli bir sayıda organizasyon liderlikte ırksal ve etnik çeşitlilik açısından geride kalıyor. Green 2.0, çoğu organizasyonun gelişime istekli olduğunu ancak bazılarının yeterli motivasyonu bulamadığını veya ilerlemeyi reddettiğini ortaya çıkardı.”

En yüksek sıralamasında ilk 40 içinde bulunan çevre STK'larının çeşitlilik verilerini içeren Şeffaflık Kartı, Green 2.0’ın yürüttüğü çevre hareketinin nüfus yapısının ilk karşılaştırmalı değerlendirmesi olan “Çevre Organizasyonlarında Çeşitlilik Durumu” raporundan üç yıl sonra çıktı. Green 2.0 ve Green Leadership Trust 2014’ten beri, işe alım süreçlerinde farklı renklerden ve cinsiyetlerden kalifiye adayların yerleşmesini de içeren eşit ve kucaklayıcı bir kültür inşa etmelerine yardım etmek ve sektörde veri şeffaflığını savunmak için çalışıyor. Şeffaflık Kartı’na buradan ulaşabilirsiniz.2017 yılı içerisinde beyaz olmayan çalışanların kıdemlerine göre oranları %27, %15 ve %22 olarak kaydedilmiş. Bu oranlar, Green 2.0'nun araştırmaya başlamasından itibaren üç yıllık dönemde bir miktar ilerleme olduğuna işaret ediyor ancak grupların tamamının iş gücünde temsil edilmesinin zaman alacağını ifade ediyor. Green 2.0 yöneticisi Whitney Tome, birçok organizasyonun çeşitlilik ve kaynaştırma sürecindeki kararlılığını görmekten dolayı heyecan duyduklarını belirtti. Şeffaflık Kartı’na ek olarak, Green 2.0, Connecticut Üniversitesi’nden Dr. Maya Beasley tarafından hazırlanan “Çeşitliliğin Ötesinde: Kucaklayıcı bir Organizasyon için Yol Haritası” Raporunu yayımladı. Organizasyonların çevre hareketinde sistematik değişimi gerçekleştirmeleri için iyi uygulamaları kapsayan rapora buradan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ: