Menu

14 April

Dünyanın en fazla sera gazı yayan kuruluşlarını kapsayan araştırma yayınlandı

*Bu haberi 2 dakika içinde okuyabilirsiniz.

Dünyanın en fazla sera gazı salan kuruluşlarının iklim değişikliği konusunda gerekli önemleri almalarını sağlamayı amaçlayan yatırımcı girişimi Climate Action 100+, şirketlerle bir kıyaslama (benchmarking) çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 54 trilyon ABD doları değere sahip varlığı yöneten 575’ten fazla yatırımcının yer aldığı Climate Action 100+, odaklandıkları 167 kurum ile iklim değişikliğine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Mercek altına alınan şirketler arasında, temiz enerjiye geçiş için önemli bir konuma sahip olanların yanı sıra yıllık küresel endüstriyel salımların yüzde 80'ini oluşturan şirketler de yer alıyor.
“Net Zero Company Benchmark ” adı verilen kıyaslama çalışması, yüksek salım yapan şirketlerin performansını Climate Action 100+ girişiminin üç temel hedefi doğrultusunda karşılaştırıyor: Sera gazı salımının azaltılması, kurumsal yönetimin iyileştirilmesi ve iklimle bağlantılı finansal beyanların güçlendirilmesi. Çalışma bu kapsamda, şirket stratejilerinin net-sıfır gelecekle uyumlu olması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlı kalması için gerekli dokuz gösterge tanımlıyor.
Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde öne çıkan sonuçlar arasında, kapsama alınan hiçbir kurumun belirlenen dokuz göstergenin tümünde yüksek performans göstermediği yer alıyor. Bununla birlikte çalışma ayrıca hiçbir şirketin 2050 veya daha öncesinde net-sıfır karbon salım hedeflerine nasıl ulaşacaklarına dair bir plan açıklamadığını gösteriyor. 
Çalışmada öne çıkan sonuçlar
1-Odaklanılan şirketlerin %52’si 2050 veya daha öncesinde net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmak istediklerini açıklamış durumda. Ancak bu taahhütlerin yaklaşık yarısı (%44) şirketlerin Kapsam 3 salımlarını görmezden gelerek, hesaba katmıyor.
2-Şirketlerin uzun dönemli iddialı hedefleri olsa da, bu amaca nasıl ulaşacaklarına dair kısa ve orta vadeli hedeflere sahip değiller. Çalışma, 107 şirketin orta vade (2026-2035) hedefler belirlediğini ve yalnızca 75 şirketin kısa vadeli (2025) hedefler belirlediğini ortaya koyuyor.
3-Odaklanılan şirketlerin yalnızca altısı gelecek sermaye giderlerinin uzun vadeli salım azaltım hedefleriyle uyumlu olmasına dair taahhütte bulunmuş. Bununla birlikte, hiçbir şirket gelecekteki sermaye giderlerinin sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak hedefiyle uyumlu olmasına dair taahhütte bulunmamış.
4-Kapsama dahil edilen şirketlerin %87’si iklim değişikliğini üst yönetim seviyesinde ele alsa da yalnızca kurumların üçte biri yöneticilere yaptıkları ödemeleri iklim değişikliği hedefleriyle ilişkilendiriyor. 
5-Değerlendirilen şirketlerin neredeyse dörtte üçü, beyanlarını İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) tavsiyeleriyle uyumlu hale getirmeye dair taahhütte bulunuyor. Ancak yalnızca %10’u tüm şirketi kapsayan ve 1,5 derece hedefini içeren iklim senaryosu planlamasını kullanıyor.
Kurumlar iklimle ilgili giderek daha iddialı hedefler açıklasa da, gerçekleştirilen çalışma bu taahhütlerin yerine getirilmesinin önünde daha çok uzun bir yol olduğunu ortaya koymakta. Nispeten düşük performans gösteren şirketler, dünyanın en büyük şirketlerinin çoğunun hâlâ net sıfır ekonomiye geçişin ilk aşamalarında olduğunu gösteriyor. Kıyaslama, bu kapsamda bir yandan “net sıfır” ekonomiyle uyumlu iş stratejisinin ne gerektirdiğini ortaya koyarken, bir yandan da gelecek dönemlerde yapılacak kıyaslama çalışmaları için de bir temel oluşturulmasını sağlıyor.
İlerleyen dönemlerde, Climate Action 100+ yayınladıkları şirket değerlendirmelerini bir adım daha ileri götürerek, sektör bazlı analizler gerçekleştirmeyi planlıyor. Bununla beraber, kıyaslama çalışmasının mevcut en son veriler, paydaş girdileri ve geri bildirimleriyle güncellenmeye devam etmesi hedefleniyor.

 

SHARE: