Menu

5 August

Küçük işletmeler için net sıfır hedefinin büyük zorluğu

*Bu haberi 4 dakikada okuyabilirsiniz

Küçük veya orta ölçekli bir şirket için net sıfıra yolculuk neredeyse dünyanın en büyük şirketleri kadar zor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler İdaresi'nin belirttiğine göre, ABD’de 32 milyon, 500'den az çalışanı olan olarak tanımlanan, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) var. 2020 istatistiklerine göre, KOBİ’ler, Amerikalı işçilerin neredeyse yarısını yani yüzde 47,1'ini istihdam ediyor. Küresel olarak, Dünya Bankası tüm işletmelerin yüzde 90'ının yaklaşık 250 çalışanı olan KOBİ'ler olduğunu tahmin ediyor.  Büyük işletmelerin sürdürülebilirlik alanında birlikte çalıştığı birçok küresel ve yerel danışman ve uzmanın yanı sıra ve bu alana ayırabildikleri büyük bütçeleri varken daha küçük firmalar çok az kaynakla net sıfıra yönelik taahhütler alıyor.

Dünya, Paris Anlaşması tarafından belirlenen net sıfır hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken, KOBİ'lerin rolü giderek daha fazla dikkat çekiyor. Bu firmaların çoğu, kurumsal olarak bağlantılı oldukları çok daha büyük kurumsal şirketlerin tedarik zincirlerinin ve müşteri tabanlarının bir parçası.  Bu sebeple, daha küçük firmaların yarattığı karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmak için daha büyük firmaların yardımına ihtiyaç var.

Küçük işletmeler için net sıfıra giden yol kolay görünse de aslında oldukça zor. Küçük işletmelerin çoğu mütevazı bir fiziksel ayak izine, küçük tedarik zincirlerine ve az sayıda çalışana sahip. Bu, net sıfıra ulaşmayı görünüşte basit hale getirse de KOBİ'ler genellikle kendi tesislerine sahip değil, bazı durumlarda kendi enerji faturalarından sorumlu değil. Bu durum da verimliliği arttırmayı zorlaştırıyor. KOBİ'ler, çevresel konularda harekete geçecek özel personele sahip olma olasılıkları daha az olduğundan ve yenilenebilir enerji veya alternatif ambalaj malzemeleri gibi ürünlerin maliyetini düşürmeye yardımcı olabilecek satın alma gücünden yoksun olduğundan, net sıfır hedefi KOBİ’ler için plan dışı kalıyor.

Diğer bir zorluk da bu girişimcileri sürdürülebilirlik hedeflerinin nasıl belirleneceği ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda eğitmek. İnternette, “küçük işletmeler" ve "iklim değişikliği" diye aratıldığında, 9 milyondan fazla sayıda makale ve sonuçla karşılaşılıyor. "Küçük işletmeler" ve "net sıfır" araması ise, görünüşte 644.000 sonuçla daha yönetilebilir bir liste veriyor. Bu sonuçların çoğu beklenilen şeylere odaklanıyor: Yeşil enerji satın almak; elektrikli araç kullanmak, enerji kullanan ekipmanı geliştirmek, iş seyahatini azaltmak, ofis atıklarını azaltmak, ışıkları kapatmak, ağaç dikmek, termostatları ayarlamak, gıda israfını azaltmak, çalışanları eğitmek.

Bu listeler KOBİ'lere ne yapacaklarını söylüyor, ancak nasıl yapacaklarını göstermiyor. Sonuç olarak, KOBİ sahipleri nereden başlayacaklarını ve neye öncelik vermeleri gerektiğini bilemiyor. Bu da sürdürülebilirliği genellikle yapılacaklar listesinin aşağısına itiyor. Ancak, küçük ama büyüyen bir kaynak kütüphanesi, daha küçük şirketlerin bu sayede net sıfır hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Örneğin bu ay Moody's, KOBİ'ler de dahil olmak üzere herhangi bir şirket için çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY), karbon ayak izi, geçiş ve fiziksel risk yönetimi puanlarına ilişkin tahminler sağlayan bir aracı tanıttı.

Moody's geliştirdiği ÇSY skoru tahmin edici aracıyla, herhangi bir şirket için toplamda 56 ÇSY skoru ve alt skoru sağlamak için en gelişmiş analitikten yararlanıyor. Bu model, bir şirketin varlıkları, çalışanları ve coğrafyası gibi bir şirketin faaliyet gösterdiği yerdeki ekonomik, sosyal, doğal ve insan sermayesi olan bölgesel düzeydeki etkenleri de içeriyor. Bu araç böylece, her ne kadar hala "nasıl yapılır" sorusuna cevap sunmasa da işletme sahiplerinin genelden özele daha hızlı bir şekilde detaya inmesine yardımcı oluyor.
Başka bir yararlı kaynak, "We Mean Business Coalition", Uluslararası Ticaret Odası, the Exponential Roadmap Initiative ve “Race to Zero” (Sıfıra Yarış) Kampanyası tarafından geçen sonbaharda başlatılan KOBİ İklim Merkezi (SME Climate Hub). We Mean Business'ta kurumsal net sıfır direktörü olan Dean Cambridge, bu merkezin ana fikrinin "bilimle uyumlu ve bilim insanlarının söylediklerini karşılayan güvenilir bir iklim taahhüdü yaratmak adına kapsayıcı bir yer oluşturmak" olduğunu belirtiyor. KOBİ merkezi, net sıfırın "nasıl" ve "neden" sorularını diğer kaynakların çoğundan daha fazla araştırıyor. KOBİ'leri bir iklim stratejisi oluşturma, hedefleri ve tedarikçiler için gereksinimleri belirleme sürecine dahil etmek amacıyla hazırlanan 32 sayfalık taahhütte sunulan öneriler sıcaklık artışını 1,5°C derecede sınırlamak ve net sıfır hedefiyle de örtüşüyor.

Daha büyük şirketler, KOBİ'lere iklim konularında rehberlik etmede rol oynayabilir. Örneğin, United Natural Foods (UNFI) şirketinin iklim programı yöneticisi Nate Lapides "İklim konusunda tedarik zincirleriyle daha iyi ilişkiler kurmaları gerektiğini ve gerekli bilgileri sağlayıp, mevcut olan en iyi fırsatları da sunarak, yapılmakta olan işleri büyütmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Şirket yakında, tedarikçi ve müşteri katılımının bir parçası olarak en iyi kaynakları bir araya getiren kendi İklim Eylem Merkezi'ni hayata geçirecek.
İşletmeler arası çevre danışmanlığı fikri yeni bir fikir değil, ancak yeterince kullanılmayan bir kaynak olmaya devam ediyor. Büyük şirketler, müşterileri ve tedarikçileri olan daha küçük işletmelerin net sıfırı elde etmelerine yardımcı olma konusunda aracı bir rol oynayabilir mi sorusu her ne kadar açık olsa da iş dünyasının iklim krizine katkılarını tam olarak ele alması için çok daha fazla araştırılmaya ihtiyaç duyan bir soru. Eğer sadece büyük şirketler net sıfır atılımına girerlerse, ki bunun gerçekleşmesi için de uzun bir yol var, şirketlerin büyük bir çoğunluğunun geride kalması riski ortaya çıkıyor. Bu da küçük ve daha büyük işletmelerin yanı sıra dünyamız için de kaçırılmış bir fırsat olabilir.
 

 

SHARE: