Menu

9 August

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sonrasında bildiri yayınlandı

*Bu haberi 1 dakika içinde okuyabilirsiniz.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları 9 ve 10 Temmuz’da gerçekleşen toplantı sonrasında yayınlanan bildiride aşağıdaki konular hakkında görüşmeler gerçekleştiğini paylaştı:
-Çevresel ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin saptanması,
-Kurumsal yönetimin önemi,
-G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gözden geçirilmesi,
-İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele edilmesi ve çevre korumasının teşvik edilmesi,
-Ulusal şartları dikkate alarak düşük sera gazı salımlı, daha müreffeh, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomiye adil ve düzenli geçişi şekillendirmek için uygun politika bileşimlerinin sağlanması,
-İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden en çok etkilenen ve en yoksul ülkelere destek sağlanırken karbon fiyatı mekanizmalarının ve teşviklerin kullanılması,
-Kaliteli veri ve karşılaştırılabilir raporlama çercevelerinin iklim ilişkili finansal risklerin belirlenmesinin sürdürülebilirlik finansmanı için önemiBu maddelere ek olarak bildiride, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Ekim ayındaki toplantıda Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubu (SFWG) Sentez Raporu’nu ve öncelikle iklime odaklanan sürdürülebilir finans üzerine çok yıllı G20 Yol Haritası’nı görüşmeyi hedeflediklerini paylaştı.
Açıklama, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları’nın FSB'nin İklimle İlgili Finansal Raporlamalara İlişkin Görev Gücü (TCFD) çerçevesini temel alarak, yerel düzenleyici çerçevelerle uyumlu raporlama gerekliliklerinin veya rehberliğinin uygulanmasını teşvik edeceklerini açıkladı.
Değinilen başka bir konu da IFRS’nin TCFD çerçevesini ve uluslararası sürdürülebilirlik standartı oluşturucularının çalışmalarını temel alan, çeşitli küresel paydaşlarla görüş alış verişinde bulunarak güçlü yönetim ve kamu gözetimi altında temel bir küresel raporlama standardı geliştirmeye ilişkin çalışma programını ve iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal riskleri ele alarak SFWG tarafından yürütülen çalışmaları tamamlayacak olan FSB yol haritası oldu. Açıklama bu yol haritasının memnuniyetle karşılandığını paylaştı.
Bildiri, MDB'lerin çalışmalarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak konusunda uzun vadeli destek sağlamasının önemini vurguladı. Son olarak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları bildiride iklim eylemi konusunda daha yakın bir uluslararası koordinasyonun ortak hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabileceği konusunda hemfikir olduklarını açıklıyor.
 

SHARE: