Menu

10 July

Şirketler sürdürülebilirlik raporlamasına nasıl hazırlanabilir?

*Bu haberi 2 dakikada okuyabilirsiniz. 

Giderek daha fazla şirket sürdürülebilirliğe dair hedefler benimsiyor ve karbon ayak izlerini azaltmayı amaçlıyor. Ancak henüz yatırımcıların ve halkın bir şirketin sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmesine yönelik küresel olarak kabul edilen standartlar bulunmuyor. Henüz belirlenmiş standartlar olmasa da geçtiğimiz 18 ay içerisinde bu konuda birçok gelişme kaydedildi.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı’nın önerdiği Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Kasım ayında gerçekleşecek COP26’da hayata geçecek. G7 zirvesinin ardından paylaşılan bildiride ise G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ISSB’ye desteklerini belirterek iklimle bağlantılı finansal açıklamaların zorunlu kılınması yönünde çağrıda bulundu.
Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda şirketlerin raporlamaya dair önemli inovasyonlarla karşılacağının sinyalini veriyor. Oxford Analytica ve EY tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik raporlama standartlarının geleceği” isimli araştırma şirketlerin bu gelişmeler karşısında kendilerini nasıl hazırlayabileceği konusunda 5 öneride bulunuyor.

Sürdürülebilirlik raporlamasının zorunlu olmasını beklemeyin
İçinde bulunduğumuz dönem,  şirketler için sürdürülebilirlik raporlamasına dair yeni düzenlemelere hazırlanmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda taahhüt vermek için büyük bir fırsat barındırıyor. IFRS ve diğer düzenleyiciler daha çok iklim odaklı bir yaklaşım sahiplenecek gibi görünse de, şirketlerin yalnızca iklim değil, çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) birçok alanı kapsayacak şekilde raporlama yapmayı değerlendirmesi önemli. Bu durum, şirket stratejisine yön vermek, riskleri yönetmek ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir performansa sahip olmak için veri toplamak anlamına geliyor. Şirketler ilk adım olarak kendi sektörleri, stratejileri ve paydaşları için en anlamlı olabilecek metrikleri belirleyerek işe başlayabilir.

Yönetim kurulunun gündeminde çevresel, sosyal ve yönetimsel performansın ve sürdürülebilirlik raporlamasının olduğundan emin olun
Şirketlerin rekabet gücünü elinde tutabilmesi için yönetim kurullarının, ÇSY yatırımlarının sermayeye erişimi ve yatırımcılarla ilişkileri nasıl etkilediğini anlaması gerekiyor. Kurullar, sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik küresel gelişmeleri gözlemleyerek, ÇSY veri sağlayıcılarının şirketlerini nasıl değerlendirdiklerini takip etmeli. Ayrıca, hangi ÇSY alanlarının şirketleriyle daha ilgili olduğunu inceleyerek, daha sonra bu alanları şirketin stratejisine ve risk yönetimine entegre etmeli.

Sürdürülebilirlik raporlamasına dair güven inşa edin
Şirketler ÇSY ile bağlantılı bilgileri açıklamaya ve raporlamaya başladıkça açıklamaların güvenilirliğine, ve “yeşil badana”ya dair ek sorularla karşılaşılması mümkün. Şirketler bu nedenle sürdürülebilirlik raporlaması yaparken kullandıkları süreçler konusunda güven yaratmalı. Raporlamayla ilgili yeni düzenlemelere hazırlanmak için önemli bir adım sürdürülebilirlik denetimlerine hazırlanmaktan geçiyor.

Finans birimini süreçlere dahil edin
Finans birimleri sürdürülebilirlik raporlamasına hazırlanmak için kritik bir role sahip. Birimler, halkın ve yatırımcıların sürdürülebiliğe dair neler bilmesi gerektiğini anlayarak, bunu en uygun metriklere çevirmeli. Raporlama finansal olmayan ve finansal veriler arasında doğrudan bir ilişki kurması gerektiğinden, finans yöneticileri deneyimlerini ve bilgilerini finansal olmayan raporlama süreçlerinin çerçevesini çizmek için kullanabilir.

Standart oluşturma sürecine katkı sağlayın
Şirketler sürdürülebilirlik raporlamasına dair standart oluşturma sürecine aktif katılım gösterebilir. Düzenleyici kurumların gerçekleştirdiği toplantılara katılan ve sürdürülebilirlik performansını şimdiden açıklamaya başlayan şirketler standart belirleme sürecinde ve tartışmalarında daha fazla rol oynayabilir ve elde etmiş olduğu güvenilirlikten faydalanabilir.
Şirketlerin ve liderlerinin düzenleyiciler ve sivil toplumla birlikte çalışarak tutarlı, küresel standartlara ulaşmak için çalışması kritik önem taşıyor. Geç olmadan şirketlerin de raporlamaya hazırlanması ve bu çalışmalara zorunlu kalmadan önce başlanması şirketlere pek çok alanda avantaj sağlayabilir.
 

SHARE: